MEDLEMSKAP

medlemsskap2

Välkommen till din branschorganisation!

Genom att gå med i Kiropraktiska Föreningen i Sverige blir du medlem i Sveriges största och äldsta branschorganisation för legitimerade kiropraktorer. Du får tillgång till ett värdefullt nätverk med gedigen erfarenhet samt en möjlighet att påverka framtiden för svensk kiropraktik.

Som medlem i föreningen får du:

En profil på föreningens hemsida där din verksamhet presenteras tillsammans med kontaktuppgifter.
Tillgång till kvalitetssäkrings- och ledningssystem för kiropraktorer (KvK).
Tillträde till kvalificerad fort- och vidareutbildning i samarbete med Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.
Prisvärd grundförsäkring genom Adekvat Försäkring, med möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar som t ex sjukavbrottsförsäkring och praktikförsäkring.
Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer och media.
Möjlighet till juridisk rådgivning.
Nyhetsbrev med information om upphandlingar, aktuell forskning, medicinska nyheter med mera.

Vem kan bli medlem?

Medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige kan endast den bli som utexaminerats och godkänts vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller motsvarande kiropraktorutbildning samt innehar av Socialstyrelsen utfärdad legitimation eller genomgår praktisk tjänstgöring.

Så blir du medlem

Om du vill bli medlem kan du kontakta oss via webbformuläret under medlemskapsfliken eller mejla oss på kfskansli@kiropraktik.com så hjälper vi dig.
Ansök om medlemskap

Medlemsavgifter

Avgifter för studentmedlem
Medlemsavgift: 100 kr/år

Avgifter för medlemmar utanför Sverige
Medlemsavgift: 3600 kr/år

Avgifter för anställda
Medlemsavgift: 3600 kr/år

Avgifter för företagare
Medlemsavgift: 1000 kr/år
Serviceavgift: 6000 kr/år exkl. moms

Kvalitetsledningssystem (KvK)
Registreringsavgift: 2800 kr
Årsavgift: 3800 kr.

Avgifter för pensionärsmedlem
Från och med det år du fyller 63 år betalar du ingen serviceavgift.

Dispens från serviceavgiften
Vid sjukdom och föräldraledighet kan man ansöka om dispens från serviceavgiften. Glöm ej bifoga intyg från Försäkringskassan. Möjlighet till dispens finns även för de som inte är verksamma som kiropraktorer, men önskar kvarstå i föreningen.