Om medlemskapet

Tillsammans har vi möjlighet att påverka framtiden för svensk kiropraktik

Om medlemskapet

Genom medlemskap i Kiropraktiska Föreningen i Sverige blir du en del av Sveriges största och äldsta yrkesförening för legitimerade kiropraktorer. Du får tillgång till ett värdefullt nätverk med gedigen klinisk erfarenhet och en möjlighet att påverka framtiden för svensk kiropraktik. Medlemskapet är för dig som utexaminerats och godkänts vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller motsvarande kiropraktorutbildning samt innehar av Socialstyrelsen utfärdad legitimation eller genomgår praktisk tjänstgöring.
Som medlem i föreningen får du:

 • Prisvärd grundförsäkring genom Adekvat Försäkring, med möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar som t ex praktikförsäkring.
 • Tillgång till kvalitetssäkrings- och ledningssystem för kiropraktorer (KvK).
 • En profil på föreningens hemsida där din verksamhet presenteras tillsammans med kontaktuppgifter.
 • Tillträde till kvalificerad fort- och vidareutbildning i samarbete med Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.
 • Nyhetsbrev med information om händelser som påverkar ditt yrkesutövande, senaste forskningen och mycket mera.
 • Rådgivning i såväl kliniska frågor som administrativa t.ex. journalföring.
 • Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer och media.
 • Möjlighet till juridisk rådgivning.
behandling av ryggen

Kiropraktiska föreningens etiska regler

Medlemmarna i Kiropraktiska Föreningen i Sverige
förbinder sig att följa föreningens etiska regler.

 1. Kiropraktorn skall arbeta utifrån principen om alla människors lika värde.
 2. Kiropraktorn skall alltid handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt tjäna som en god förebild i hur en öppen attityd med kritiskt förhållningssätt och ständig kunskapsförnyelse kan kombineras för patientens bästa.
 3. Kiropraktorn skall respektera patientens behov av integritet beträffande såväl önskemål om undersökning och behandling samt beakta tystnadsplikt.
 4. Kiropraktorn skall för patientens bästa samarbeta med andra vårdgivare.
 5. Kiropraktorn skall undersöka och behandla endast då anledning till det finns så att inte lidande eller onödiga kostnader uppstår för patienten.
 6. Kiropraktorn skall alltid undersöka patienten innan råd eller föreskrifter lämnas samt innan intyg utfärdas.
 7. Kiropraktorn skall alltid informera sakligt och omdömesgillt om sig själv och sin verksamhet så att inte allmänhetens förtroende för medlemmarna och för deras utbildning påverkas negativt.
 8. Kiropraktorn skall alltid respektera sina kollegors och andra vårdgivares insatser utan att åsidosätta patientens intressen.


Medlemsavgifter

Avgifter för studentmedlem
Medlemsavgift: 100 kr/år

Avgifter för medlemmar utanför Sverige
Medlemsavgift: 3600 kr/år

Avgifter för anställda
Medlemsavgift: 3600 kr/år

Avgifter för företagare
Medlemsavgift: 1000 kr/år
Serviceavgift: 6000 kr/år exkl. moms

Kvalitetsledningssystem (KvK)
Registreringsavgift: 2800 kr
Årsavgift: 3800 kr.

Avgifter för pensionärsmedlem
Från och med det år du fyller 63 år betalar du ingen serviceavgift.

Dispens från serviceavgiften
Vid sjukdom och föräldraledighet kan man ansöka om dispens från serviceavgiften. Glöm ej bifoga intyg från Försäkringskassan. Möjlighet till dispens finns även för de som inte är verksamma som kiropraktorer, men önskar kvarstå i föreningen.

Ansökan om medlemskap

Vill du bli medlem?


Genom att gå med i Kiropraktiska Föreningen i Sverige blir du medlem i Sveriges största och äldsta yrkesförening för legitimerade kiropraktorer. Du får tillgång till ett värdefullt nätverk med gedigen erfarenhet samt en möjlighet att påverka framtiden för svensk kiropraktik.