Vanliga Frågor

Vanliga frågor och svar om kiropraktik

Vad är kiropraktisk behandling?

Vill du läsa mer om hur ett besök hos kiropraktorn går till klicka här. Kiropraktorn är specialist på HVLA-manipulation. Vid behov använder kiropraktorn även andra tekniker såsom mjukdelsbehandling och rehabiliteringsträning.

Vad är HVLA-manipulation?

HVLA, high velocity low amplitude är ett engelskt uttryck för en ledmanipulation som genomförs med en hög hastighet och liten rörelse. Ledmanipulationen utförs manuellt med händerna i syfte att öka rörligheten i leden. Den ökade rörligheten leder i sin tur till förändrat rörelsemönster och minskad smärta.

Man kan också uttrycka det som att HVLA-manipulationen påverkar en leds funktion som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed även muskulaturen.

Är en kiropraktisk behandling säker?

Kiropraktik är en säker behandlingsmetod – när den utförs av legitimerade kiropraktorer. Därför har KFS krav på medlemmarnas utbildning men också riktlinjer för medlemmarnas kliniska verksamhet. Forskning visar att det är ytterst sällsynt med allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling. Vanligast är ömhet i det behandlade området. Studier visar att dessa reaktioner är ofarliga, milda och snabbt övergående.

Vilka besvär kan en kiropraktor behandla?

Kiropraktorn diagnostiserar och behandlar besvär i neuromuskuloskeletala systemet. Vanligast är smärta i rygg och nacke. Men kiropraktorn behandlar även besvär i extremiteter så som axel, armbåge, knä och fot. I de fall besvär inte lämpar sig för kiropraktisk behandling och behöver ytterligare utredning hänvisas patienten till specialist.

Kommer den kiropraktiska behandlingen att göra ont?

När kiropraktisk behandling utförs av en välutbildad kiropraktor är behandlingen sällan smärtsam. Många patienter blir överraskade över hur snabb och skonsam en manipulationsbehandling är till skillnad från t.ex. behandlingar som innehåller tryck och stretch. Smärta signalerar att något är fel och att tillfoga ytterligare smärta löser sällan några problem.

Vad är det som låter vid en behandling?

Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden, en så kallad kavitation. Kavitationen kan uppfattas som ett knak eller knäppande ljud som är helt ofarligt. Många patienter upplever en direkt smärtlindring efter behandlingen.