Om KFS

Välkommen till Sveriges största yrkesförening för legitimerade kiropraktorerKiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS, är en yrkesförening som representerar legitimerade kiropraktorer. Föreningen grundades 1935 och har idag över 500 medlemmar. Flertalet av medlemmarna är verksamma i Sverige men föreningen har även medlemmar i Norge, Finland, Danmark och Island.

Kiropraktiska Föreningen i Sverige har som övergripande mål att verka för en etablering av kiropraktiskt omhändertagande i hälso- och sjukvården.

KFS ändamål är att:

 • Verka för en kompetent och ansvarskännande yrkeskår.
 • Tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen.
 • Informera allmänhet och beslutsfattare om kiropraktik.
 • Stödja medicinsk forskning med inriktning på kiropraktik.

Att vara en del av KFS innebär att man får ett otroligt stöd av andra kiropraktorer i föreningen”

– Anders Winkler, Legitimerad Kiropraktor

Vill du bli medlem?

Genom medlemskap i Kiropraktiska Föreningen i Sverige blir du medlem i Sveriges största och äldsta yrkesförening för legitimerade kiropraktorer. Du får tillgång till ett värdefullt nätverk med gedigen klinisk erfarenhet och en möjlighet att påverka framtiden för svensk kiropraktik. Medlemskapet är för dig som utexaminerats och godkänts vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller motsvarande kiropraktorutbildning samt innehar av Socialstyrelsen utfärdad legitimation eller genomgår praktisk tjänstgöring.

Medlemmarna i Kiropraktiska Föreningen i Sverige
förbinder sig att följa föreningens etiska regler.

 1. Kiropraktorn skall arbeta utifrån principen om alla människors lika värde.
 2. Kiropraktorn skall alltid handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet samt tjäna som en god förebild i hur en öppen attityd med kritiskt förhållningssätt och ständig kunskapsförnyelse kan kombineras för patientens bästa.
 3. Kiropraktorn skall respektera patientens behov av integritet beträffande såväl önskemål om undersökning och behandling samt beakta tystnadsplikt.
 4. Kiropraktorn skall för patientens bästa samarbeta med andra vårdgivare.
 5. Kiropraktorn skall undersöka och behandla endast då anledning till det finns så att inte lidande eller onödiga kostnader uppstår för patienten.
 6. Kiropraktorn skall alltid undersöka patienten innan råd eller föreskrifter lämnas samt innan intyg utfärdas.
 7. Kiropraktorn skall alltid informera sakligt och omdömesgillt om sig själv och sin verksamhet så att inte allmänhetens förtroende för medlemmarna och för deras utbildning påverkas negativt.
 8. Kiropraktorn skall alltid respektera sina kollegors och andra vårdgivares insatser utan att åsidosätta patientens intressen.