Kiropraktik

Vill du veta mer om kiropraktik som yrke och behandlingsform?

Om svensk kiropraktik

Kiropraktik är en behandlingsform som omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering samt förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i framför allt rygg och nacke.

Redan de gamla grekerna använde sig av kiropraktiska behandlingsmetoder men kiropraktik brukar dateras till slutet av 1800-talet. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos”, som fritt översatt betyder att göra för hand. Det finns flera vårdyrken som arbetar med manuell medicin men det kännetecknande för kiropraktik är HVLA-manipulation.

HVLA-manipulation är en behandling där kiropraktorn behandlar leden med kort impuls för att öka dess rörlighet och minska smärta. Behandlingen kräver avancerad teknik och utförs med minimal kraft. Stor del av kiropraktorns femåriga utbildning fokuserar på att utveckla det praktiska handlaget som krävs för säker och effektiv manipulationsbehandling.

I kiropraktiskt omhändertagande läggs stor vikt på diagnostisering. Kiropraktorn är primärvårdsgivare vilket innebär att patienten inte behöver söka läkare eller vårdcentral innan kiropraktorbesöket. Om patientens problem inte lämpar sig för kiropraktisk behandling eller om undersökningen kräver vidare utredning hänvisar kiropraktorn patienten vidare till lämplig vårdgivare.

Viktiga årtal för svensk kiropraktik

Så går ett patientbesök till:

  1. Boka tid hos en KFS-kiropraktor nära dig. Att en kiropraktor är medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige kan du se som en kvalitetsstämpel på att hen har en gedigen utbildning, följer föreningens etiska regler och alltid har patienten i fokus.
  2. Väl på patientkliniken tar kiropraktorn en anamnes och ställer frågor om dina besvär, tidigare sjukdomar, eventuella skador och medicinering. Allt för att kunna få en sån bra helhetsbild som möjligt av dina problem.
  3. Därefter gör Kiropraktorn en manuell undersökning genom att ta blodtryck, kontrollera rörlighet, reflexer, motorik och smärtutbredning.
  4. Utifrån anamnes och undersökning fastställer kiropraktorn diagnos. Diagnosen ligger till grund för behandling och rehabilitering. Kiropraktisk behandling består i första hand av HVLA-manipulation som i vissa fall kompletteras med mjukdelsbehandling. Oftast får du rehabiliteringsövningar att göra hemma för att skynda på läkningen och minska risken för återkommande besvär.
  5. Ett besök hos kiropraktorn behöver inte nödvändigtvis innefatta behandling. Kiropraktorn behandlar endast då kiropraktiska metoder är lämpliga att använda. I annat fall hänvisas du vidare till annan lämplig specialist såsom neurolog eller ortoped.
  6. En behandlingsplan upprättas och består vanligtvis av ett till fem besök. Hela patientbesöket dokumenteras i din patientjournal.

För vårdgivare:

Kiropraktorn är legitimerad vårdgivare och en del av den svenska hälso- och sjukvården. Det krävs ingen remiss för behandling hos kiropraktor.

Fokus ligger på noggrann diagnostisering som innefattar anamnes, allmänstatus, neurologisk status samt kliniska funktionstester. I kiropraktorns grundutbildning ligger stor tyngdpunkt på differentialdiagnostik och riskanalys.

Kiropraktorn behandlar akuta, subakuta och kroniska besvär i framför allt rygg, nacke, höft och bäcken samt axlar och skuldror. Kiropraktorn diagnostiserar och behandlar även besvär i extremitetsleder. I första hand behandlas inte sjukdomstillstånd men kiropraktisk behandling kan ge värdefull symtomlindring då patienten har neuromuskuloskeletala besvär som en del i sitt sjukdomstillstånd.

Kombination kiropraktisk behandling och fysioterapi har visat goda resultat i forskningen och ett samarbete mellan olika vårdprofessioner är till stort gagn för patienten. Vårdgivare som önskar mer information om kiropraktik är välkomna att kontakta Kiropraktiska Föreningen i Sveriges kansli.