KIROPRAKTIK

Slide 1
Slide 2

Vad är kiropraktik?

Kiropraktik är en behandlingsform som omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering samt förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i framför allt rygg och nacke.

Redan de gamla grekerna använde sig av kiropraktiska behandlingsmetoder men kiropraktik dateras till slutet av 1800-talet. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos”, som fritt översatt betyder att göra för hand. Det finns flera vårdyrken som arbetar med manuell medicin men det kännetecknande för kiropraktik är HVLA-manipulation.

HVLA-manipulation är en smärtfri behandling där kiropraktorn behandlar leden med kort impuls för att öka dess rörlighet och minska smärta. Behandlingen kräver avancerad teknik som utförs med minimal kraft. Stor del av kiropraktorns femåriga utbildning fokuserar på att utveckla det praktiska handlaget som krävs för säker och effektiv manipulationsbehandling.

I kiropraktiskt omhändertagande läggs stor vikt på diagnostisering. Kiropraktorn är primärvårdsgivare vilket innebär att patienten inte behöver söka läkare eller vårdcentral innan kiropraktorbesöket. Om patientens problem inte lämpar sig för kiropraktisk behandling eller om undersökningen kräver vidare utredning hänvisar kiropraktorn patienten vidare till lämplig vårdgivare.

För vårdgivare...

Kiropraktorn återställer funktion och minskar smärta i det neuromuskeloskelettala systemet.

Kiropraktorn är legitimerad vårdgivare och en del av hälso- och sjukvården, det krävs ingen remiss för behandling hos kiropraktor.

Utgångspunkten ligger i noggrann diagnostisering som innefattar anamnes, allmänstatus, neurologisk status samt kliniska funktionstester. I grundutbildningen läggs stor tyngdpunkt på differentialdiagnostik och riskanalys.

Kiropraktorn behandlar akuta, subakuta och kroniska besvär i framför allt rygg, nacke, höft och bäcken samt axlar och skuldror. Kiropraktorn diagnostiserar och behandlar även besvär i extremitetsleder. I första hand behandlas inte sjukdomstillstånd men kiropraktisk behandling kan ge värdefull symtomlindring då patienten har neuromuskeloskelettala besvär som en del i sitt sjukdomstillstånd.

Kombination kiropraktisk behandling och fysioterapi har visat goda resultat i forskningen och ett samarbete mellan olika vårdprofessioner är till stort gagn för patienten.

Vårdgivare som önskar mer information om kiropraktik är välkomna att kontakta Kiropraktiska Föreningen i Sveriges kansli