Utbildning

Skandinaviens största och
äldsta kiropraktiska institution

Studera till kiropraktor

Samtliga medlemmar i KFS är utbildade på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller motsvarande utbildning. Skandinaviska Kiropraktorhögskolan grundades 1983 och är en av Europas äldsta och mest välrenommerade kiropraktorutbildningar. Utbildningen är, näst efter läkarutbildningen, den längsta medicinska utbildningen i landet. Utbildningstiden är fem år och efterföljs av ett års praktisk tjänstgöring innan kiropraktorn erhåller legitimation utfärdad
av Socialstyrelsen.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan drivs av en ideell stiftelse. Utbildningen är avgiftsbelagd men ger möjlighet till både bidrag och lån från CSN. Skandinaviska Kiropraktorhögskolan står under Universitetskanslersämbetets tillsyn och har som mål att integreras i den statliga högskolan.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans utbildning är normgivande för svensk hälso- och sjukvårdslegitimation. Kiropraktorer med utbildning utanför Sverige avlägger kunskaps- och lämplighetsprov på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan innan Socialstyrelsen fattar beslut om legitimation.

Vill du studera till kiropraktor på Skandinaviens främsta utbildning för kiropraktorer?

Om kiropraktoryrket

Som Kiropraktor blir du en del av svensk vårdkultur och har möjlighet att göra skillnad på riktigt. Du arbetar dagligen med människor och får genom kiropraktorutbildningen en gedigen teoretisk och praktisk utbildning. Ansök här!

@kiropraktorhogskolan