Kvalitetssäkring

Alla vårdgivare som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen måste ha ett ledningssystem för kvalitetsarbete. Detta för att utveckla och säkerställa vårdens kvalitet samt främja en hög patientsäkerhet.

Som medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige får du tillgång till ett kvalitetssäkringssystem anpassat för kiropraktorers verksamhet och inriktning. KvK omfattar uppdatering av ny lagstiftning, myndighetsbevakning, bedömning av journaler, enkätservice, erfarenhetsåterkoppling, seminarier samt årliga kurser i hjärt- och lungräddning.