Fortbildning

Nackbehandling

Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS, anordnar löpande fortbildning för sina medlemmar. Läs mer om fort- och
vidareutbildning här.