Neurologisk rehabilitering

Modul 3: Neurologisk rehabilitering 21 – 22 april 2023

Välkommen till en kurs i neurologisk rehabilitering med några av landets mest erfarna neurologer, professor Richard Levi och med.dr Per Ertzgaard. Tillsammans har de över 60 års klinisk erfarenhet på området och gedigen forskningsbakgrund.

Som kiropraktor möter man patienter med behov av neurologisk rehabilitering och ofta blir man ett led i vårdkedjan. Kursen hjälper dig att göra differentialdiagnostiska överväganden, få större förståelse för möjliga funktionsstörningar och insikt om vad vården kan göra för patienter med neurologiska diagnoser.

Vi får också lära oss mer om postcovid och dess komplexitet. Många patienter med postcovid får idag inte den vård de behöver för att de inte remitteras till rätt undersökningar eller i värsta fall inte ens blir tagna på allvar. Många har symtom som gör att de förr eller senare söker kiropraktor varför det är viktigt för oss att känna till den komplexa, ofta diffusa, symtombilden, men också lära oss hänvisa patienterna till rätt specialistvård och adekvat behandling. 

Tider: fredag 21 april 09.30 – 17.30 samt lördag 22 april 09.00 – 17.00. Lunch och fika ingår i kursavgiften.
Båda föreläsarna kommer att vara på plats på SKHS under hela kursen. Observera att antalet platser är begränsat och att du får en bekräftelse om plats så snart du anmält dig.