Rektorn har ordet

Gordana Gedin, rektor

Nytt år nya utmaningar brukar det heta och visst börjar 2023 med en rivstart för Svensk kiropraktik. Universitetskanslerämbetet har beslutat om tillsyn över SKHS och Naprapathögskolan med en utredningstid som sträcker sig över ett helt år. Socialstyrelsen introducerar nytt kontrollsystem för utlandsutbildade kiropraktorer som söker svensk legitimation och region Stockholm planerar omfattande förändringar rörande primärvårdsrehabilitering, något som troligtvis även kommer att påverka andra regioner.

Även internt i våra organisationer är stora utvecklingsarbeten på gång. Efter två intensiva år är SKHS nya utbildningsplan nästan i hamn. Målet är att tydliggöra kiropraktikens roll i hälso- och sjukvården, en roll som vilar på gedigna kunskaper i medicin med fokus på manipulationsbehandling. Under decennier har svenska kiropraktorer hjälpt patienter som resten av vården inte klarat av att hjälpa. Med stöd i forskningen får vi nu allt mer bevis för att kiropraktisk behandling är effektiv och säker. Vår intention är att den nya utbildningsplanen ska tydliggöra kiropraktikens särart och därigenom underlätta tvärprofessionellt samarbete.

Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS, fortsätter arbetet med att bygga kollegiala plattformar, plattformar som alltmer kommer att inkludera kiropraktorstudenter. På Årsmötet i mars finns utrymme för gemensamt mingel där bland annat kiropraktorstudenterna och de yrkesverksamma kiropraktorerna kan knyta band inför kommande samarbeten. En kår som vill utvecklas behöver plats för möten mellan mångårig yrkeserfarenhet, forskning och entusiastisk nyfikenhet. SKHS fina lokaler på KI Campus är en naturlig samlingspunkt för allt detta.

SKHS EN UTVÄRDERINGSMAGNET

Få utbildningar har nog genomgått så många myndighetsprövningar som SKHS under de senaste 20 åren och i år är det dags igen. Universitetskanslersämbetet som tagit över tillsynen av våra universitet och högskolor presenterar den kommande tillsynen enligt följande ”Tillsynen kommer att genomföras med utgångspunkt i det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning, vilket redovisas i rapporten Nationellt system för kvalitetssäkring av högre utbildning – redovisning av ett regeringsuppdrag (Rapport 2016:15), och särskilt de utbildningsutvärderingar som myndigheten regelbundet genomför.

Syftet med UKÄ:s granskningar är dels att kontrollera utbildningars resultat, dels att bidra till lärosätenas arbete med kvalitetsutveckling. I föreliggande fall är syftet med tillsynen att genomföra en kontroll av utbildningarna uppfyller de krav på kvalitet som gäller för utbildningar vid universitet och högskolor samt bidra till lärosätenas utveckling av kvaliteten på de utvärderade utbildningarna. Hög kvalitet och hög legitimitet för naprapat- och kiropraktorutbildningarna vid berörda lärosäten är två effekter som granskningen eftersträvar”. Vi återkommer med löpande information i kommande nyhetsbrev.

ÄNDRADE RUTINER FÖR UTLANDSUTBILDADE KIROPRAKTORER SOM SÖKER LEGITIMATION

Socialstyrelsen ser över rutiner för utlandsutbildade vårdgivare som söker svensk legitimation. Först ut är de professioner som har relativt få ansökningar och där kunskaps- och lämplighetsprov blir en förhållandevis dyr evaluering. När det gäller kiropraktorer kommer de utlandsutbildade inte upp i ens tio per år och därför har Socialstyrelsen med hjälp av SKHS tagit fram kriterier som ska utgöra bedömningsgrund.

De utlandutbildade kiropraktorerna har i princip att visa att deras utbildning är likvärdig med SKHS för att de ska tillåtas påbörja sin praktiska tjänstgöring. Om utbildningen inte bedöms likvärdig får den sökande avslag men kan i vissa fall komplettera med kurser på SKHS.

KFS ÅRSMÖTE

Lördagen den 18 mars är det åter dags för KFS årsmöte. Vi inleder redan på fredag med intressanta föreläsningar av Karin Jensen under temat placebo och Maria Lalouni om biologiska, psykologiska och sociala bidrag till smärta och beteendemässiga reaktioner på smärta och andra symtom. Därefter får SKHS studenter och KFS medlemmar tid att träffas och mingla Vi ser fram emot intressanta och trevliga samtal som fortsätter vidare till en gemensam middag.

Även lördagen rymmer intressanta föreläsningar då våra forskare delar med sig av sin forskning och därefter har vi gott om tid för de alltid så uppskattade kollegiala samtalen. De KFS medlemmar som eventuellt inte fått inbjudan per mejl är välkomna att höra av sig till KFS kansli eller ordförande.