Nyhetsbrev juni 2021

Gordana Gedin

Rektorn har ordet

Så var det äntligen dags för det magiska vaccinet och den ökade friheten som ett covid-19 vaccin för med sig i våra dagar. Igår fick jag mitt vaccin på KS och kunde inte annat än imponeras av den fantastiska organisationen jag möttes av. Det tog inte många minuter att få det efterlängtade skyddet. 

Kiropraktorhögskolans administration har bråda dagar med att summera och avsluta det gångna läsåret samtidigt som vi med stor nyfikenhet och spänning går igenom ansökningar från våra nya studenter. Glädjande nog, för svensk kiropraktik, håller trenden med stadigt ökande ansökningstal i sig även i år. Längre ner i nyhetsbrevet bjuder vi på lite statistik för de senaste årens studentantal.

Internationellt är kiropraktiken fortsatt turbulent och polariseringarna vi skrivit om tidigare fortsätter att skapa allt djupare sprickor. Detta är tyvärr inget nytt och Dr Leonard Faye beskriver i sin nya bok ”Chiropractic Odyssey” liknande händelser redan för 25 år sedan. Bland annat beskriver han det politiska spelet då ECU stoppade SKHS från en ECCE ackreditering. Är du intresserad att köpa boken hjälper vi till att förmedla den till självkostnadspris.

Det regniga maj till trots hyser jag hopp om att alla får en varm, solig och glädjefylld sommar.

Väl mött i höst!
Gordana Gedin

Tillsammans skapar vi ett yrke att trivas i och vara stolt över.

Läs mer om vad det innebär att vara
medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige.

British Chiropractic Association lämnar ECU

Det är inte bara Dr Faye och Dansk Kiropraktorforening som ifrågasätter hur ECU styrs och vad medlemsländernas avgifter används till. Den danska föreningen valde, efter några år av utträdde, att återinträda med kravet att deras medlemsavgifter oavkortat ska användas till forskning. Forskning som framför allt görs i Danmark.

Detta innebär att de danska medlemsavgifterna ”blåser upp” ECUs medlemssiffror och budget men i praktiken återgår till de danska kiropraktorerna och danska forskningsprojekt. Konsekvensen av detta är att ECUs medlemsländer även får bära Danmarks kostnader, något som BCA nu tröttnat på. Detta och mycket annat ligger till grund för att BCA i höstas klev ur ECU. Läs BCAs egna redogörelse för utträdet På svenska eller På engelska

Brexit försvårar för kiropraktorer från England att få svensk legitimation

Legitimationsprocessen tar enligt uppgifter på Socialstyrelsens hemsida 2-4 år. En lång tid att lägga till efter en femårig utbildning. I praktiken är det få med utomeuropeisk utbildning som klarar legitimationsprocessen under fyra år och många genomför den överhuvudtaget aldrig. För dem som ger upp och inte får sin legitimation återstår ett yrkesliv utan skyddsnät och i det dolda. Kiropraktortiteln är förbehållen legitimerade kiropraktorer och får på grund av titelskyddet inte användas av icke legitimerade.

Få, och endast privata, arbetsgivare skulle våga anställa en icke legitimerad vårdgivare och de som trots allt gör det tar en stor risk. För den icke legitimerade kiropraktorn innebär ett yrkesliv i Sverige en nästintill livegen situation med små möjligheter att byta arbetsgivare om man överhuvudtaget får en anställning. Situationen är inte unik för Sverige utan följer en lagstiftning som gäller i hela EU/EES. Eftersom LKR fortsätter att ge desinformation om vad som gäller för svensk legitimation får många problem helt i onödan, något som självklart väcker stor ilska hos de drabbade. Tyvärr vänds ilskan ibland mot SKHS som ansvarar för en del, av flera, i legitimationsprocessen. Eller så väljer man att spy galla över de svenska myndigheterna, trots att de förhåller sig som resten av EU. En stor del av problemet skulle lätt lösas om LKR tog sitt ansvar mot de unga presumtiva studenterna och gav dem rätt information från början. De som drömmer om studier utomlands ska självfallet även fortsättningsvis välja att resa utomlands men också få en chans att från början planera för återkomsten till ett yrkesliv i Sverige. Legitimationsprocessen behöver inte bli en mardröm.

Utbildningsstatistik SKHS

Den svenska kiropraktorutbildningen är en gedigen femårig högskoleutbildning. Genom att läsa kurser parallellt och förlänga terminerna kämpar sig vissa till att slutföra utbildningen på fyra år, detta främst för att det femte året inte är CSN berättigande. Men det är heller inte ovanligt att man använder både sex och sju år innan alla kurser är godkända. Nedan följer statistik över antalet antagna till utbildningen respektive antalet som tagit examen, uppdelat på kalenderår. Färgmarkeringar indikerar en jämförelse mellan antagna under ett år i relation till antalet examinerade fem år senare.