Nyhetsbrev december 2021

Nyhetsbrev vinter
Nyhetsbrev vinter
Gordana Gedin

Rektorn har ordet

Även detta nyhetsbrev kommer att präglas av den pandemi som vägrar att släppa taget om oss. Lika glädjande och hoppingivande som det var när merparten av restriktionerna togs bort i höstas, lika tungt och dystert är det att nu gå in i ännu en jul med ökad smittspridning. Så snälla vaccinera er om ni har möjlighet och låt oss tillsammans göra det vi kan för att det nästa år inte ska behöva bli ännu ett pandemiår. 

Läsåret ht-21 har trots allt präglats av normalisering. Vi har i stor utsträckning kunnat återgå till salsundervisning och vi har kunnat genomföra praktiska moment (mycket tack vare vår höga vaccinationsgrad 85 %). Kliniken har börjat hämta sig och patienterna hitta tillbaka. Intresset för kiropraktik ökar och vi har allt fler studiebesök i våra fina lokaler.

Kiropraktiska Föreningen i Sverige (KFS) kunde genomföra sitt årsmöte, om än ett halvår försenat. Oväntat många medlemmar var på plats och för mig som rektor på SKHS var det mycket intressant att ta del av de engagerade diskussionerna om framtiden. KFS och SKHS bildar Svensk Kiropraktik och vi gör det med en stark vilja att tillsammans lyfta yrket och utveckla förutsättningarna för våra studenter, praktiktjänstgörande och yrkesverksamma.

Önskar alla en God jul och ett riktigt Gott nytt år!

Gordana Gedin,
Rektor Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Kurs i evidensbaserad kiropraktik flyttas fram till våren

Satsningen på fortbildningsprogram i Evidensbaserad kiropraktik får tyvärr skjutas fram ytterligare några månader och första kursen planeras 6 – 7 maj 2022. Programmet kommer att omfatta fem delkurser, först ut är kursen Diagnostik, behandling och rehabilitering av rygg. Föreläsarna är namnkunniga internationella forskare inom kiropraktik, kliniskt verksamma kiropraktorer och specialister inom ortopedi och rehabilitering.

På kursen i maj får man bland annat chansen att träffa Sidney och Tammy Rubinstein, båda disputerade och kliniskt verksamma kiropraktorer. Sidney valdes i somras till vice ordförande för WFC Forskningskommitté, läs mer här. Inbjudan och anmälningsblankett kommer inom kort.

Möjlighet att repetera grundutbildning

Ett av de förslag som kom upp under KFS årsmöte var att erbjuda KFS medlemmar att delta i kurser inom ramen för SKHS ordinarie utbildningsprogram. Det finns ett stort värde för medlemmar som arbetat yrkesverksamt under många år att få möjlighet att repetera och uppdatera sin kunskap inom specifika områden.

Även kiropraktorer som av olika anledningar har gjort uppehåll i sin yrkesverksamhet t.ex. vid föräldraledighet kan ha stor nytta av att få repetera och ”komma igång” lite innan man åter står ensam med patienter. För högskolans studenter kommer detta att ge möjlighet till kliniska diskussioner på en mer initierad nivå och chans att kanske träffa en framtida handledare. Intresserad av en kurs? Är du intresserad så hör av dig till kristina.smith@kiropraktik.edu.

Kiropraktiken behöver fler disputerade kiropraktorer

Trots att kiropraktorutbildning ännu inte ger direkt tillträde till forskarutbildning är möjligheterna stora att som kiropraktor disputera i Sverige. Beroende på vilket område man är intresserad av att forska inom kan vägen till disputation se olika ut. På SKHS har vi samlat goda kunskaper om de olika vägar som står till buds och hjälper gärna till med stöd och råd på vägen. Är du intresserad så hör av dig till emelie.viselli@kiropraktik.edu.