Nyhetsbrev januari 2021

Nyhetsbrev vinter
Nyhetsbrev vinter
Gordana Gedin

Rektorn har ordet

Året 2021 inleds som förra året slutade, med att allt kretsar kring Covid-19. Vi väntar och hoppas på att vaccinet ska bli tillgängligt för en större population och under tiden sätts vår kreativitet på prov. Hur håller vi kontakten och värnar kollegial interaktion när vi inte får samlas till möten och samkväm? Hur bibehåller vi och till och med utvecklar kiropraktorutbildningens kvalitet när förutsättningarna för praktisk träning och klinisk verksamhet är starkt begränsade? 

När förutsättningarna förändras tvingas vi tänka om och nytt. Det är viktigt att inte rusa åstad och nöja sig med halvdana lösningar. Vi utbildar framtidens kiropraktorer och dessa måste vara minst lika pålästa, tränade och förberedda för en klinisk verksamhet som de vi utbildade innan pandemin. Så SKHS väljer digitala lösningar när dessa erbjuder ett fullgott alternativ och vi väljer att avvakta med moment som kräver en fysisk närvaro för att förankras och tränas effektivt.

Slutligen, håll i och håll ut. Vi kommer att få träffas på medlemsmöten i KFS igen och vi kommer att kunna mötas på fort- och vidareutbildningar som medger möten med stark närvaro. Covid-19 kommer att släppa det förlamade greppet över vårt samhälle och vi kommer att kunna interagera och se varandra i ögonen utan skärmar och filter mellan oss. När tider är inne har SKHS och KFS administration färdiga planer för kurser och utbildningar som vi i dagsläget av kvalitetsskäl valt att avvakta med. Önskar er alla härliga långpromenader i solsken och gnistrande snö.

Gordana Gedin,
Rektor på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

Efterlängtade medarbetare tillbaka

SKHS administration är åter komplett då både Linnea Lundqvist och Cecilia Landberg nu är tillbaka från föräldraledighet. Linnea är kurskoordinator med ansvar för bland annat schemaläggning, en särskilt utmanande uppgift nu i pandemitider. Cecilia kommer även fortsättningsvis att dela sin tid mellan C-uppsatshandledning på SKHS och forskning på fysiologen på KI. Vi har också glädjen att få behålla Kristina Smith kvar i organisationen efter att hennes praktiska tjänstgöring nu är avslutad hos oss. Kristina kommer att arbeta med en rad spännande projekt bland annat utveckling av en lärarklinik och en regional utbildningsklinik. Kristina är också ansvarig för studiehandledning så du får gärna kontakta henne om du har frågor kring utbildningen eller vill vidarebefordra kontakt med presumtiv student: kristina.smith@kiropraktik.edu.

Licenserade handledare

Som vi presenterade i förra nyhetsbrevet har KFS utvecklat en tjänst för att underlätta den praktiska tjänstgöringen för våra nyexade kollegor men också för att underlätta för kiropraktorkliniker som söker nya kiropraktorer. Konkurrensen om de nyutexaminerade kiropraktorerna ökar från framför allt större kliniker men också friskvårdskedjor som finkammar marknaden efter duktiga kiropraktorer. Deras erbjudanden är inte alltid seriöst då vissa saknar så väl fungerande kvalitetssystem som tillfredställande patientförsäkring och sällan respekterar lagstiftning för legitimerade vårdgivare. För KFS är det viktigt att värna professionen och medverka till att så väl tiden i praktisk tjänstgöring som tiden direkt efter legitimation blir utvecklande och följer de ramar Socialstyrelsen ställer på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Är du intresserad av mer info kontakta gärna KFS ordförande Michael Matton Jernberg michael.matton.jernberg@kiropraktik.com.

Kostnadsfria högskolekurser öppna för kiropraktorer

Allt fler fristående kurser öppnas upp för legitimerade kiropraktorer. Kurserna är på avancerad nivå och kan oftast läsas på halvfart och dessutom på distans.  En kurs som vi varmt rekommenderar är Karolinska Institutets kurs ”Smärta – från fysiologi till multimodal rehabilitering” på 15 hp. Vi har under vårterminen flera SKHS utbildade kiropraktorer som går utbildningen och har möjlighet att förkovra sig tillsammans med andra legitimerade yrkesgrupper. Förhoppningsvis kommer man att kunna söka till kursen även nästa termin och om inte, så kommer andra intressanta fortbildningar. Läs mer om kursen här