Nyhetsbrev december 2020

Rektorn har ordet

Vi närmar oss julhelgen, en jul där allt kretsar kring Covid-19. Den rådande pandemin styr våra liv och lämnar ingen oberörd. Alltfler har under året mött virusets förödande konsekvenser på nära håll, och vi har själva mist en kär vän och kollega när Anders Olson hastigt lämnade oss i våras. Vårt hopp står nu till att vaccinationerna kommer igång snabbt och ger ett effektivt och långvarigt skydd.

För oss som utgör en del av hälso- och sjukvården är det självklart att lägga vår tillit till vetenskapen när det gäller att utveckla medicinska rön och evidensbaserat patientomhändertagande. Som företrädare för svensk kiropraktik är vi också medvetna om vikten av att bidra till det vetenskapliga arbetet. Kiropraktiken behöver fler duktiga forskare och såväl SKHS som KFS är beredda att ta sitt ansvar.

I dagarna har Kiropraktorhögskolan tillsammans med Karolinska Institutet fått en ny forskare inom smärta och kiropraktik, Filip Gedin, som disputerade för några dagar sedan. Nästa på tur är Cecilia Landberg som troligtvis snart gör sin ”halvtid”. Ytterligare några andra, med Fredrik Borg i spetsen, är på väg in i doktorandutbildningen. SKHS och KFS kommer att göra allt som står i vår makt för att stödja de som vill disputera inom kiropraktik, är du intresserad så hör av dig!

Nu återstår endast veckor av året 2020. Jag önskar alla ett friskt avslut, en skön julhelg och ett riktigt framgångsrikt 2021,

Gordana Gedin

Ackermann Institutets överklagan ogillas

I slutet på förra året dömdes Ackermann i Patent- och marknadsföringsdomstolen med vite om 250 000 kr. Detta efter att Konsumentombudsmannen (efter anmälan av SKHS) uppmärksammat deras marknadsföring där de uppgav att deras behandlingar utfördes av en kiropraktor, vilket ju inte var fallet. Domen överklagades till Patent- och marknadsöverdomstolen som i slutet av november fastställde förbudet samt vitet. Då kiropraktor är en skyddad yrkestitel utgjorde Ackermanns användande av titeln vilseledande och otillbörlig marknadsföring.

Mestadels distansundervisning under vårterminen

Tillsvidare är fort- och vidareutbildningar inställda och kiropraktorprogrammet genomförs med distansundervisning. Även våren 2021 kommer att präglas av Coronaanpassning och vi ser därför över möjligheten att genomföra fortbildning för KFS medlemmar via ZOOM. Likaså kommer merparten av kiropraktorprogrammet att genomföras digitalt. Endast tentamen och viss praktisk undervisning (den som rör de högre årskurserna) kommer att ske på campus, detta under förutsättning att det inte kommer skärpta restriktioner för högskolorna.

Licensierad handledarutbildning

Kiropraktikens största tillgång är de nyutexaminerade kiropraktorerna med ett helt yrkesliv framför sig. Men för att förvalta den tillgången väl behöver vi de ”gamla rävarna” som kan öppna sina kliniker och dela med sig av sina yrkeserfarenheter. Kiropraktikens sunda utveckling finns i mötet mellan etablerat och nytt. KFS handledarlicens är tänkt att bidra till att göra praktiktjänstgöringen enklare och smidigare för båda parter. Därför är det otroligt roligt att intresset är så stort. Många i de senaste avgångsklasserna välkomnar initiativet och bekräftar behovet av en klart formulerad praktisk tjänstgöringstid.  Den intresseanmälan som KFS gick ut med för några veckor sedan fick många positiva svar. Har du missat att anmäla intresse för licensiering går det bra att anmäla dig här.

Kiropraktorstudenter till nya Karolinska

I höstas fick vi åter en förfrågan om våra studenter kunde hjälpa till på NKS. SKHS studenter hade gjort ett mycket gott intryck under våren och flera avdelningar efterfrågade uttryckningen just hjälp från Kiropraktorhögskolan. Detta är ett mycket gott betyg till SKHS studenter och visar på behovet av vår medverkan i hälso- och sjukvården. Många kommer att få byta ut sin julhelg mot hårt slit i vården och en del av dessa hjältar är våra blivande kiropraktorkollegor. Var med och skänk dem en tacksam tanke på julafton!