Nyhetsbrev november 2020

Rektorn har ordet

Redan i augusti startade en hektisk termin för våra studenter. Mycket skulle läsas ikapp i spåren av pandemins utbrott i våras. Energinivån har under hösten varit på topp och både högskolans studenter och personal har arbetat för högtryck. Dock finns oron för andra vågen ständigt närvarande, liksom farhågorna för att vi återigen bara ska kunna mötas via webben. Om vi trots allt hamnar i stängda campus så är vi betydligt bättre rustade för distansstudier än tidigare. Tills vidare får studenter som är sjuka, har symtom eller sitter i familjekarantän rätt att ta igen missad undervisning kostnadsfritt under kommande år. Det är viktigt att stanna hemma när det finns risk för smittspridning!

På KFS årsmöte i oktober framkom att många medlemmar saknar de kollegiala mötena och efterfrågar fortbildningskurser. Vi har en riktigt expertspäckad kurs i idrottsfysiologi inplanerad i november och hoppas att den ska kunna genomföras som planerat. För dig som ännu inte hunnit anmäla dig, gör det idag! Vi kommer även att ha en reservlista (då vi räknar med en del sena avhopp).

För SKHS har Covid-19 inte bara varit avståndstaganden och isolering, vi har även kunnat skapa unika internationella samarbeten och bistå andra svenska universitet. Tillsammans kan vi gå stärkta ur denna utmaning!

Önskar alla en frisk och vacker höst!

Besök från McTimoney College of Chiropractic

Vi är del i ett unikt internationellt samarbete mellan kiropraktorutbildningar. Den engelska skolan McTimoney College of Chiropractic har på grund av de hårda pandemirestriktionerna inte kunnat ta emot sina internationella studenter för praktisk undervisning och praktiska examinationer.

Genom att förlägga verksamheten hos oss på SKHS under några intensiva dagar får studenterna större möjlighet att slutföra sin utbildning som planerat. Förutom att det är roligt att bistå andra kiropraktorutbildningar att klara utmaningarna med Covid-19 så är det också en stor tillgång för våra skolor att lärare och studenter får träffas och umgås. Kanske är det något som kan bli aktuellt även efter att pandemin klingat av.

Samarbete med LU om kunskapsprov för specialistsjuksköterskor

Även Lunds Universitet (LU) tar för andra gången i höst hjälp av SKHS för att kunna genomföra Kunskapsprov för utlandsutbildade specialistsjuksköterskor. Självklart är det LU som ansvarar för provets utformning! Det SKHS har möjlighet att bistå med är administrationen under provdagen samt ändamålsenliga lokaler. Samarbetet har fallit väl ut och vi ser över formerna för fortsatt samarbete även efter pandemin.

Kurs med namnkunniga idrottsfysiologer

Mycket är fantastiskt med att vara mitt i Campus Solna med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset på nära promenadavstånd. Bland annat blir föreläsningar med internationellt erkända forskare genomförbara utan oro för hur pandemin kan påverka deras transporter. Självklart följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer noga och anpassar rutiner efter ändrade krav. Kursen i idrottsfysiologi är i det närmaste unik, med en föreläsartrio som sällan ses på scenen samtidigt. Passa på och boka nu, vi har ännu i några dagar möjlighet att boka sal för samtliga som anmäler sig. Läs mer om kursen här

Mask och visir under pandemin

Folkhälsomyndigheten har inga generella krav på att manuella terapeuter ska bära mask och/eller visir i arbetet med patienter.  Terapeuten behöver själv analysera varje patientmöte och använda skyddsutrustning om det är adekvat. Det viktigaste är att ge patienter noggrann information om när det är lämpligt, och när det inte är lämpligt, att besöka kiropraktor. Vid tveksamhet är det alltid effektivare att avråda patient än att använda skyddsutrustning. 

En del patienter kan kräva eller uttrycka tacksamhet inför att kiropraktorn bär skyddsutrustning. Det kan därför vara bra att ha tillgång till mask och visir på mottagningen. Efter en genomgång av marknaden för skyddsutrustning rekommenderar vi Apoteket (klicka här för att komma till skyddsvisir). De har ett tillgängligt lager, är prisvärda och har godkänd utrustning.