Nyhetsbrev juni 2020

Nyligen fick vi det glädjande beskedet att Folkhälsomyndighetens rekommendationer åter tillåter campusundervisning. Vi hoppas att pandemiläget inte försämras och att vi faktiskt kan få träffas i våra fina lokaler på Campus Solna i augusti. Förberedelserna för hösttermin är i full gång och senast i början på juli kommer alla studenter att kunna få ett personligt mejl med sammanfattning av studieresultaten samt information om höstens inskrivning, uppsamlingstentamen, schema etc.

Tack alla studenter för era insatser och goda vilja att göra de snabba omläggningarna till distansutbildning möjlig under våren. Utan er support hade det inte varit genomförbart!

Önskar er en riktigt skön sommar och ser fram emot att få träffa er igen i höst!

Hälsingar till våra fantastiska avgångsstudenter

För kiro-16 är det inte bara en vanlig terminsavslutning som väntar, utan en mållinje som passeras. Fem års tuff medicinsk utbildning har slutförts på ibland bara fyra år. Det är en ambitiös och prestationsinriktad grupp som kämpat sig igenom flytt till nya lokaler, ändrade lokaliteter inte en gång utan återkommande, omorganisationer, pandemi… Nu är man i mål och till sommaren eller hösten så får kiropraktorerna ute på fältet nya kollegor att dela vardagen med. Grattis!

Eftersom vi i år inte kommer att kunna hålla sedvanlig diplomeringsfest (vi hoppas att denna kan genomföras i höst) så kommer studenterna att få sina slutbetyg varefter man är klar med alla kurser. Så när allt är klart får ni ett meddelande av kurskoordinatorn att det går bra att komma och hämta slutbetyget på kansliet. Diplomen avvaktar vi med till hösten och den eventuella diplomeringsfesten.

Särskild hälsning till KFS medlemmar

För många kiropraktorer har våren inneburit stora förändringar på mottagningarna. Patientantalen har ofta minskat och hygienrutinerna har fått skärpas även då det varit svårt med tillgång på skyddsutrustning och desinfektionsmedel. Förhoppningsvis har problemen mynnat ut i kreativa lösningar och effektivare rutiner som även efter pandemin kommer att vara en tillgång i verksamheten. Och förhoppningsvis börjar patienttillströmningen nu normaliseras. Kiropraktorerna har en viktig uppgift i svensk hälso- och sjukvård och även om pandemin medfört att patienter i riskgrupper inte kunnat besöka kiropraktorer i den utsträckning som de egentligen har behov av, så kommer dessa att hitta tillbaka så snart pandemin släppt sitt grepp.

Även för oss som arbetar med att administrera SKHS, KFS och KvK har utmaningarna varit många. Nya rutiner och oviss framtid har ställt ökade krav på administration, möten och anpassningsförmåga. Vi har tvingats pröva digitalisering i en omfattning som ingen av oss trott var möjlig innan. Nu står vi tryggare i vad som lämpar sig för digitala möten och när personliga sammankomster ger ett viktigt tillskott. De vidareutbildningsprogram som introduceras i höst ser vi fram emot att genomföra i våra lokaler på Campus Solna.

Slutligen vill vi påminna om de nya kollegor som nu kommer ut i arbetslivet och behöver praktikplatser. Ta väl hand om dem och hjälp dem komma tillrätta i sin nya yrkesroll, tillsammans skapar ni förutsättningar för en större och starkare yrkeskår.

Vården behöver kiropraktorer

Vården behöver duktiga och välutbildade kiropraktorer som kollegor men också som terapeuter. I vår har SKHS studenter fått anställning på NKS och hjälpt till på avdelningar som varit i skarpt läge, så som IVA och Infektion. Nu har vi också fått uppdraget att ta hand om den slitna vårdpersonalen och våra avgångsstudenter gör externklinik på NKS. Så väl sjuksköterskorna som läkarna och vårdbiträdena får hjälp för sina slitna och smärtande kroppar.

Kontakterna och samarbetet lägger grund för ökad förståelse och tillit till kiropraktik, intresse för kiropraktorutbildning och nya möjligheter att samverka kring föreläsningar och forskning. En pandemi är aldrig av godo men ansträngningarna att tillsammans klara sig genom den kan bära frukt även för framtiden.