Geriatrikprogrammet

Geriatrikprogrammet Vi blir allt äldre och redan idag föds barn som kommer att leva en bit över 100 år. En åldrande befolkning ställer andra krav på samhället och hälso- och sjukvården än de vi är utbildade och vana… Read More

Kvinnans hälsa – med betoning på tiden före och efter graviditet

Kvinnans hälsa – med betoning på tiden före och efter graviditet Kvinnans och mannens fysiska förutsättningar är på många sätt likartade och skillnader uppträder snarare på individnivå än ur genusperspektiv. Kvinnan likväl som mannen kan vara kort eller… Read More

Smärtprogrammet delkurs 6

Hur hanterar vi smärta i rörelseapparaten? – delkurs sex i smärtprogrammet En viktig uppgift i kiropraktorns yrkesliv är att möta patienter med olika smärttillstånd. Vissa patienter kan man behandla effektivt med de kiropraktiska behandlingsmetoderna, andra behöver guidas vidare…. Read More

Fristående kurs All Female Full Spine

Fristående kurs – All Female Full Spine Den traditionellt mansdominerade kiropraktorvärlden får äntligen fokusera på kvinnan. Kvinnan som patient såväl som terapeut. Tekniker som förevisas på kursen brukar uppskattas minst lika mycket av de manliga kiropraktorerna och Sara… Read More

Smärtprogrammet delkurs 5

All Female Full Spine – delkurs fem i smärtprogrammet Den traditionellt mansdominerade kiropraktorvärlden får äntligen fokusera på kvinnan. Kvinnan som patient såväl som terapeut. Tekniker som förevisas på kursen brukar uppskattas minst lika mycket av de manliga kiropraktorerna… Read More

Fristående kurs The Shoulder

Fristående kurs – The Shoulder Funktionen i axel och skuldra är framför allt beroende dess ligament och muskler för sin stabilitet, men också av kringliggande mjukdelsstrukturer. På kursen kommer skuldergördeln att analyseras i relation till ryggrad och extremiteter… Read More

Smärtprogrammet delkurs 4

The Shoulder – delkurs fyra i smärtprogrammet Funktionen i axel och skuldra är framför allt beroende dess ligament och muskler för sin stabilitet, men också av kringliggande mjukdelsstrukturer. På kursen kommer skuldergördeln att analyseras i relation till ryggrad… Read More

Fristående kurs i smärta

Fristående kurs -i smärta och diskogena tillstånd Karin inledde vårt smärtprogram i våras med en mycket uppskattad föreläsning om smärta och placebo. Många som inte hade möjlighet att delta i denna kurs har hört av sig och undrat… Read More

The Disc Delkurs tre i smärtprogrammet Vi gästas av föreläsare från Motion Palpation Institute, MPI, som denna gång kommer att fokusera och fördjupa våra kunskaper inom diskogen smärta. Disken har alltid haft en central roll inom manuell medicin…. Read More

Belastningssmärta utifrån ett biomekaniskt perspektiv – delkurs två i smärtprogrammet Belastningssmärta är en vanlig orsak till besvär i rörelseapparaten. För att förstå och kunna förebygga belastningssmärtans uppkomst krävs kunskaper om krafters och rörelsers påverkan på kroppen. Kursen ger en… Read More