UTBILDNING

Slide 1
Slide 2

Studera till kiropraktor

Samtliga medlemmar i Kiropraktiska Föreningen i Sverige är utbildade på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller motsvarande utbildning.Skandinaviska Kiropraktorhögskolan grundades 1983 och är Skandinaviens äldsta kiropraktorutbildning. Utbildningen är, efter läkarutbildningen, den längsta medicinska utbildning i Sverige. Utbildningstiden omfattar fem år och efterföljs av ett års praktisk tjänstgöring innan kiropraktorn erhåller legitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Skandinaviska Kiropraktorhögskolan bedrivs sedan 1992 av en ideell stiftelse utan vinstintresse. Utbildningen är avgiftsbelagd men ger möjlighet till både bidrag och lån från CSN. Skandinaviska Kiropraktorhögskolan står under Universitetskanslersämbetets tillsyn och har som mål att integreras i den statliga högskolan.

Förutom grundutbildning till kiropraktor ansvarar Skandinaviska Kiropraktorhögskolan för föreningens vidare- och fortbildning.

skhs-logga webb

Kontakta Skandinaviska Kiropraktorhögskolan
Fodgevreten 2A, 171 65 Solna
+46 (0)8-27 90 05
info@kiropraktorhogskolan.se
www.kiropraktorhogskolan.se