SEKTIONER

Slide 1
Slide 2

Sektioner i Kiropraktiska Föreningen i Sverige

Företagssektionen
Medlemmar som är verksamma i egna företag och har F-skattesedel är välkomna som medlemmar i Företagssektionen. Sektionen fokuserar på frågeställningar som rör företagande i relation till verksamhet inom hälso- och sjukvården, såväl ekonomiska som etiska aspekter beaktas.
foretagssektionen@kiropraktik.com

Sektionen för anställda
Sektionen för anställda vänder sig till medlemmar som endast har A-skattesedel. Fokus för sektionens arbete ligger på frågeställningar som kiropraktorn möter i relation till sin anställning. Kiropraktiska Föreningen i Sverige är inte en facklig organisation och är inte kopplad till A-kassa vilket möjliggör för medlemmarna att fritt välja fackförbund.
anstalldasektionen@kiropraktik.com

Idrottssektionen
Medlemmar i idrottsektionen har ett särskilt intresse för idrottsmedicin och är verksamma som kiropraktorer i idrottsrörelsen. Sektionen verkar för att stärka kiropraktorns roll i idrottsmedicinska team samt öka dialogen med aktörer inom svensk idrott. En viktig del av sektionens verksamhet är samarbetet med Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin.
idrottssektionen@kiropraktik.com

Sektionen för kvinnors hälsa
Både kvinnor och män är välkomna som medlemmar i sektionen för kvinnors hälsa. Sektionen fokuserar på frågeställningar som utgår från kvinnans olika stadier i livet så som pubertet, ev. graviditet och klimakterium. Men också komplicerade moraliska och etiska frågeställningar som terapeuten kan möta hos misshandelsutsatta kvinnor, kvinnor med missbruksproblem och kvinnor med posttraumatiska problem.
kvinnosektionen@kiropraktik.com

Studentsektionen
Studentsektionen välkomnar kiropraktorstuderande som redan under studietiden vill delta i yrkesförbundets arbete. Kiropraktiska föreningen i Sverige ser kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan studenter och yrkesverksamma kiropraktorer som ett viktigt led i så väl yrkesprofessionens som utbildningens utveckling.
studentsektionen@kiropraktik.com