Handledarlicens

Licensierad kiropraktorhandledare

Som licensierad kiropraktorhandledare får du möjlighet att bidra till kiropraktoryrkets utveckling i Sverige. Du är med och säkerställer att framtida kollegor introduceras på ett positivt sätt till kiropraktoryrket och du är med och säkerställer att Sverige får de kollegor vi behöver för att professionen ska fortsätta att utvecklas.

En SKHS utbildad kiropraktor har genomgått en i Sverige normgivande utbildning och har säkerställda kunskaper och färdigheter för att verka inom hälso- och sjukvården. För att kunna söka legitimation krävs även en ettårig praktisk tjänstgöring varav nio månader hos legitimerad kiropraktor. Syftet med den praktiska tjänstgöringen är att den nyexaminerade kiropraktorn ska få lära sig hur hälso- och sjukvården fungerar i praktiken. Vilka krav som en legitimation ställer på utövaren och hur man möter dessa krav i det kliniska arbetet.

Den praktiska tjänstgöringen blir en lärorik och givande tid om parterna, dvs. kiropraktorn respektive kiropraktorhandledaren, formulerar tydliga krav gentemot varandra och parterna känner sig trygga i hur man möter dessa krav.

KFS har tagit fram en licens för kiropraktorhandledare som underlättar handledarens administration av kiropraktor under praktisk tjänstgöring och säkerställer att kiropraktorhandledaren känner till och kan följa de regelverk som finns för legitimerade vårdgivare och praktikhandledare. Priset är 4 800 kr per praktiktjänstgörande. Priset är inklusive moms och faktureras så snart praktiktjänstgöringen påbörjas. Verksamheten utser en kiropraktorhandledare oavsett hur många kiropraktorer som finns i verksamheten.

Detta erbjuder KFS dig med när du tecknat kiropraktorhandledarlicens:

  • Endast du som är licensierad kiropraktorhandledare får via KFS och SKHS annonsera efter nyutexaminerade kiropraktorer som önskar praktisk tjänstgöring samt delta i årlig träff med avgångsstudenter.
    I licensen ingår, utan extra kostnad, försäkring och KvK till den praktiserande kiropraktorn. Värdet av detta är ca 7 000 kr.
  • Du beslutar, tillsammans med den praktiserande kiropraktorn, om anställningskontrakt, lämpliga ersättningsnivåer och övriga krav. KFS bistår med rekommendationer.
  • Du får ständigt uppdaterad information om aktuella regelverk och myndigheters rekommendationer på området samt det senaste om kiropraktorutbildningen.
  • Både kiropraktorhandledaren och den praktiserande kiropraktorn kan känna sig trygga i att formalia rörande legitimationsansökan sköts av KFS kansli i samarbete med SKHS. Vi hjälps åt att säkerställa att den praktiska tjänstgöringen blir rätt och riktig och en givande tid för alla parter samt att intygen som biläggs till legitimationsansökan gentemot Socialstyrelsen motsvarar de krav som ställs vilket möjliggör en smidig ansökningsprocess.

Teckna avtal gör du genom att mejla kfskansli@kiropraktik.com och i mejlet ange din fakturaadress. Avtalet gäller från det att du erlagt betalning.