Erik Ringdahl, Aker brygge ledd og muskel

Adress
Symreveien 2a
N-1182
Oslo