Utbildning

Skandinaviska Kiropraktorhöhskolan

Vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan kan du utbilda dig till legitimerad kiropraktor.

Kiropraktorutbildningen är en femårig heltidsutbildning. Eftersom kiropraktoryrket kräver både god teoretisk kunskap och omfattande praktisk erfarenhet, är utbildningen upplagd för att varva teori med praktisk träning.Vi arbetar med olika undervisningsformer för att nå den optimala pedagogiska formen. Således använder vi föreläsningar, seminarier, grupparbeten, laborationer samt inlämningsuppgifter och uppsatsarbete med redovisning och opposition. Föreläsningarna förmedlar grundläggande teoretiskt kunskapsstoff, medan seminarier, grupparbeten och laborationer ger mer utrymme för diskussioner och egna reflektioner. Egna muntliga och skriftliga redovisningar stimulerar till mer självständigt kunskapsinhämtande, datasammanställning och kritisk analys.

På följande länkar kan du läsa mer om utbildningen

Vetenskaplig evidens

Skandinaviska Kiropraktorhögskolans utbildning karakteriseras av höga krav på vetenskaplig evidens i samtliga kurser. Detta kommer till uttryck i valet av kiropraktisk inriktning, Diversified-modellen, som är den i särklass mest etablerade tekniken på kiropraktorskolor runt om i världen och den vetenskapligt mest utredda. På de medicinskt inriktade kurserna prioriterar skolan specialistkunskap på en ständigt uppdaterad vetenskaplig nivå. Kiropraktisk justering enligt Diversified-modellen utgör skolans kärnteknik. I skolans femåriga studieplan betonas även rehabilitering som i kombination med justering uppvisar mycket goda behandlingseffekter. Skolans studieplan omfattar också viss undervisning i mjukdelsinriktade manipulationstekniker så som massage, töjning och triggerpunktsbehandling. Dessa tekniker uppvisar lägre vetenskaplig evidens vid de vanligaste ryggbesvären och har därför tonats ner i den nya studieplanen. För vissa patientkategorier och sjukdomstillstånd där justering är olämplig kan det dock vara motiverat med mjukdelsinriktad behandling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.