Smärtprogrammet

Vidareutbildningsprogram i smärta

Smärtprogrammet omfattar sex delkurser med start april 2015 och fortlöper till april 2016. För att erhålla diplom behöver man delta i minst fem av delkurserna.
Programmet är endast tillgängligt för KFS medlemmar och kostar 3 200 kr per delkurs.

I kursavgiften ingår förutom föreläsningar även förtäring och dryck. För att säkra plats på programmet krävs en bindande anmälan till samtliga delkurser, dock medges kostnadsfri avbokning vid ett tillfälle, om avbokningen sker senast tre veckor före det aktuella kurstillfället.

Eventuella restplatser kommer att erbjudas samtliga SKHS utbildade kiropraktorer och för dem som inte är medlemmar i föreningen blir priset per delkurs 5 200 kr. För de som endast går enstaka kurser utgår kursintyg.
Programmet presenteras i korthet nedan men utförlig information kommer att vara tillgänglig senast två månader innan aktuellt kurstillfälle.

Tänk på att oavsett om du redan anmält dig till den första delkursen så måste du anmäla dig till programmet i sin helhet för att erhålla en garanterad plats!

Delkurs 1
24 – 25 april 2015, Psykologiska aspekter på smärta och smärtbehandling. Kursledare är Karin Jensen, leg psykolog och disputerad på KI samt Camilla Järte, leg psykoterapeut specialiserad på KBT. Kursinbjudan utskickad.

Delkurs 2
9 – 10 oktober 2015, Belastningssmärta utifrån ett biomekaniskt perspektiv. Dag ett uppdaterar Mattias Lüppert, leg kiropraktor, oss på det senaste inom biomekaniska belastningar och deras följdverkningar. Dag 2 tillbringar vi på KS motoriklabb tillsammans med Lanie Gutierrez-Farewik, docent i Biomekanik på KTH och disputerad på KI. Kursen kommer inte att fokusera på matematiska uträkningar utan på förståelsen av belastningarnas inverkan på rörelseapparaten.

Delkurs 3
20 – 21 november 2015, The disk. Kursledare är lärare från Motion Palpation Institute (MPI). De flesta har redan stiftat bekantskap med dem på tidigare kurser. Fokus för denna delkurs är diskogen smärta och kiropraktisk behandling. Kursen ingår i MPI Masters Series.

Delkurs 4
11 – 12 mars 2016, The Shoulder. Ännu en intressant kurs som ingår i MPI Masters Series. Kursledarna fokuserar på axel- och skuldersmärta samt vad du som kiropraktor kan göra för att hjälpa patienter med den här typen av problem.

Delkurs 5
22 -23 april 2016, All female Full Spine. Smärtprogrammet avslutas med fokus på kvinnan, både som terapeut och som patient. Självfallet är denna delkurs lika intressant för de manliga kollegorna. Kvinnan som patient har fortfarande en negligerad roll i vården och även den moderna forskningen tenderar att fokusera på männen. Kursledarna brinner för sitt ämne och kommer att ge er värdefulla kunskaper som möjliggör ett effektivare och säkrare omhändertagande av era kvinnliga patienter.

Delkurs 6
21 – 22 oktober 2016, Nacksmärta – vilka behandlingsstrategier finns att tillgå. Kursen omfattar den senaste forskningen på området och innefattar så väl kirurgiska ingrepp som farmakologisk anestesi och beteendevetenskapliga behandlingsstrategier. Kursledare är disputerade överläkare från Spine Center, Smärtcentrum Akademiska sjukhuset och Beteendemedicin/Smärtcentrum KS.

Vid frågor kontakta info@kriopraktik.com