Smärtprogrammet delkurs 6

Hur hanterar vi smärta i rörelseapparaten?

– delkurs sex i smärtprogrammet

En viktig uppgift i kiropraktorns yrkesliv är att möta patienter med olika smärttillstånd. Vissa patienter kan man behandla effektivt med de kiropraktiska behandlingsmetoderna, andra behöver guidas vidare. För patienter med långvarig smärta är beteendeterapi ett viktigt komplement och vid vissa smärtproblem är kirurgi nödvändig. Denna kurs fokuserar på beteendevetenskapliga och kirurgiska komplement till kiropraktisk behandling.

Fredag 21 oktober 2016, kl. 10:00 – 17.00, kursledare Martin Jonsjö.

Lördag 22 oktober 2016, kl. 9:00 – 16.00, kursledare Martin Skeppholm.

Kronisk smärta och stressproblematik är något många människor lider av idag. Människor med smärtproblem hamnar ofta i onda cirklar som bidrar till att livskvaliteten minskar och ångest, depression och smärtupplevelse ökar. Två behandlingar som idag har vetenskapligt stöd vad gäller smärta är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I denna kurs kommer framför allt ACT att presenteras och diskuteras.

När manuella behandlingsmetoder inte räcker till kan man behöva komplettera med kirurgi. I denna kurs går vi igenom den senaste forskningen kopplad till smärtproblematik i nacke och rygg. Vi diskuterar kriterierna för operation men också behandlingseffekter och kontraindikationer.

Kursledare:
Martin Jonsjö är verksam som psykolog på Smärtcentrum/Beteendemedicin, KS samt doktorand på FYFA/KI. 

Martin Skeppholm är överläkare/med.dr. specialist i ortopedi som för några år sedan disputerade med en avhandling i poliklinisk diskbråckskirurgi.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 3 200 kr
Icke medlemmar 5 200 kr

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Anmälda till Smärtprogrammet är garanterade plats på kursen, men måste anmäla sig till varje delkurs. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Sista anmälningsdag är 15 september, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret