Smärtprogrammet delkurs 5

All Female Full Spine

– delkurs fem i smärtprogrammet

Den traditionellt mansdominerade kiropraktorvärlden får äntligen fokusera på kvinnan. Kvinnan som patient såväl som terapeut. Tekniker som förevisas på kursen brukar uppskattas minst lika mycket av de manliga kiropraktorerna och Sara Macchi som gästat oss tidigare är en mycket uppskattad föreläsare. Denna gång kommer Sara tillsammans med kollegan Erika Mennerick.

Fredag 22 april 2016, kl. 10:00 – 17.00, kursledare Sarah Macchi och Erika Mennerick.

Lördag 23 april 2016, kl. 9:00 – 16.00, kursledare Sarah Macchi och Erika Mennerick.

Kursen innefattar hela ryggraden med fokus på kvinnans anatomi och biomekanik. De undersöknings- och behandlingsmetoder som förevisas är särskilt anpassade för att kvinnliga patienter ska känna sig trygga och bekväma hos kiropraktorn. Frågeställningar som rör kvinnans livscykel kommer att diskuteras utifrån de senaste vetenskapliga rönen.

Kursen omfattar så väl teoretiska som praktiska avsnitt och tid kommer att ges för samtal kring intressanta patientfall.

Kursledare:
Sarah Macchi och Erika Mennerick från Motion Palpation Institute, MPI. Institutet grundades 1981 av kiropraktorerna Leonard Faye och David Petersen. Institutets målsättning är att förmedla kunskap om kiropraktisk undersökning och behandling med bevisad klinisk effekt. Institutet framhåller vikten av forskning som grund för utveckling av kiropraktisk undersöknings- och behandlingsmetodik.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 3 200 kr
Icke medlemmar 5 200 kr

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Anmälda till Smärtprogrammet är garanterade plats på kursen, men måste anmäla sig till varje delkurs. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Sista anmälningsdag är 15 april, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret