VISION & VÄRDEGRUND

Slide 1
Slide 2
Slide 3

Kiropraktiska Föreningen i Sveriges syfte är att:

Påverka offentlig policy och lagstiftning genom att bedriva en dynamisk och strategisk plan för att säkra kiropraktikens tillväxt och framgång.
 Tillvarata och främja medlemmarnas sociala intressen samt att generera förutsättningar så att alla medlemmar skall få möjlighet till kvalificerad fortbildning inom kiropraktik och dess randområden.
 Främja medlemmarnas intressen genom samverkan med högskolor, myndigheter och andra organisationer.
 Skapa en positiv inställning till den kiropraktiska professionen och lyfta fram kiropraktikens fördelar vad gäller hälsa och välmående.
Stödja och verka för forsknings- och utvecklingsarbete inom kiropraktik.
 Arbeta för internationellt samarbete och ökade internationella kontakter inom kiropraktiken.
 Utgöra en remissinstans för kiropraktik och manuell medicin gentemot hälso- och sjukvård, myndigheter och organisationer.