OM KFS

KFS

Välkommen till Sveriges största och äldsta förening för legitimerade kiropraktorer!

Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS, är en branschorganisation som representerar legitimerade kiropraktorer. Föreningen grundades 1935 och har idag över 350 medlemmar. Flertalet av medlemmarna är verksamma i Sverige men föreningen har även medlemmar i Norge, Finland, Danmark och Island.

Kiropraktiska Föreningen i Sverige har som övergripande mål att verka för en etablering av kiropraktiskt omhändertagande i nordisk hälso- och sjukvård.

KFS ändamål är att:
Verka för en kompetent och ansvarskännande yrkeskår.
Tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga intressen.
Informera allmänhet och beslutsfattare om kiropraktik.
Stödja medicinsk forskning med inriktning på kiropraktik.

KFS