Nyheter

Per J PalmgrenPå ACC-RAC konferensen i Las Vegas utdelas årligen fyra pedagogiska priser för bästa vetenskapliga presentation utav Association of Chiropractic Colleges Educational Conference och National Board of Chiropractic Examiners
I år fick Per J Palmgen, lärare på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och doktorand vid Karolinska Institutet, ett av priserna för sin presentation ”Is There a Chilly Climate? A Mixed Method Study of the Educational Environment”. Motiveringen löd: ”Prize winning submission for the 2012 ACC-RAC conference were selected on the basis of quality, order of evidence, scientific foundation, format and writing style. This award winning submission has been selected for submission to the Journal of Chiropractic Education.” Detta var första gången ett skandinaviskt projekt vann detta pris.

− Det var helt oväntat att få priset med tanke på att det finns många internationellt erkända pedagoger och forskare inom området, säger Per. Han tror att det var nytänkandet och den vetenskapliga nivån på hans arbete som gjorde att han tilldelades priset.

Tre av skolans tidigare studenter, Sofia Hedlund, Markus Lenz och Hans Nilsson, fick inleda sektionen ”sportsmedicine” med den c-uppsats de gjorde under sitt sista år på utbildningen.
Sofia som presenterade arbetet på konferensen berättar: – Det var otroligt nervöst att stå framför de mest kunniga kiropraktorerna i världen men också häftigt att vi med vårt arbete nått så långt som till att presentera vår uppsatts på en vetenskaplig konferens. Vårt arbete mottogs väl och vi har etablerat nya kontakter för framtiden.
Tobias Sundberg, forskningschef på SKHS, som också var med och presenterade arbetet säger: – Sofia gjorde en mycket bra insatts med sin presentation och jag känner mig stolt över skolans studenter som håller en hög nivå internationellt sett.
Konferensen ägde rum den 15–17 mars 2012.

Vad är ACC-RAC?

Association of Chiropractic Colleges and Research Agenda Conference, ACC-RAC, är en vetenskaplig konferens som årligen hålls i USA och som ämnar främja utvecklingen av den kiropraktiska professionen genom att kombinera vetenskaplig, klinisk och pedagogisk forskning.

Sammanfattning av c-uppsatsen ”Kiropraktisk justering av talocruralleden”

Fotledens biomekaniska funktion innefattar förmågan att vara viktbärande samtidigt som den skall utföra rörelse. En nedsatt rörelsefunktion i talocruralleden kan bero på många faktorer, exempel på det kan vara anatomiska anomalier, patologiska förändringar eller biomekaniska dysfunktioner. En behandlingsmetod som kan användas för att normalisera funktionen i kroppens leder är manipulationsbehandling. Vid kiropraktisk behandling av en rörelseinskränkt talocruralled används vanligen en HVLA (high velocity low amplitud) traktionsteknik. Befintliga studier kring kiropraktisk behandling av talocruralleden, har i de flesta fall undersökt rörelseomfånget i grader eller dess påverkan på proprioceptionen.

Syftet med studien är att utreda effekten av kiropraktisk HVLA behandling vid nedsatt rörlighet i talocruralleden.

I studien ingick 22 kvinnliga handbollsspelare med en biomekanisk dysfunktion i någon av talocrurallederna. De randomiserades in i antingen en behandlingsgrupp (n = 13) eller en referensgrupp (n = 9). Diagnosen ställdes genom rörelse- och smärtpalpation. Försöksledarna valde att utvärdera funktionen i talocruralleden genom att mäta höjden i ett vertikalhopp före och efter en behandlingsserie. Försökspersonerna fick maximalt tre behandlingar under en treveckorsperiod.

Resultatet visade en ökning av hopphöjden hos både behandlingsgruppen och referensgruppen. Ökningen var något större hos behandlingsgruppen, dock kunde ingen signifikant skillnad påvisas mellan grupperna.

Slutsatsen är att HVLA behandling av talocruralleden inte gav en statistisk signifikant ökning av hopphöjd jämfört med en placebobehandling. Vidare studier bör genomföras på en större population.