VARFÖR MEDLEM >

Som medlem i KFS får du:

  En profil på vår hemsida där din verksamhet presenteras tillsammans med kontaktuppgifter.
  Tillgång till kvalitetssäkringssystemet KvK.
  Erbjudande om kvalificerad fort- och vidareutbildning i sammabete med Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.
  Tillgång till ett stort nätverk bestående av över 350 legitimerade kiropraktorer i Sverige.
  Prisvärd grundförsäkring hos Adekvat Försäkring genom kollektivavtal, med möjlighet att teckna tilläggsförsäkringar som t ex Praktikförsäkring och Sjukavbrottsförsäkring.
  Stöd vid kontakt med allmänhet, myndighet, organisation och media.
  Juridisk hjälp.
  Nyhetsmejl med information om upphandlingar, medicinska nyheter med mera.