MEDLEMSAVGIFT

Rabatter

Nyutexaminerade kiropraktorer betalar ingen serviceavgift under det år de erhållit sitt slutbetyg samt kalenderåret efter. Under det andra kalenderåret efter examen utgår halv serviceavgift.

För pensionärer gäller halv serviceavgift från det år man fyller 60 år. Från det kalenderår man fyller 65 år utgår ingen serviceavgift.