BLI MEDLEM

Avgifter

För företagare

Medlemsavgift: 500 kr
Serviceavgift: 8 800 kr

För anställd

Medlemsavgift: 7 300 kr
KvK: 2 000 kr exkl. moms

Rabatter

Det år som du mottar ditt slutbetyg från kiropraktorutbildningen betalar du ingen serviceavgift. Inte heller året därpå. Under det tredje året betalar du 50% av serviceavgiften.

Exempel, vid examensår 2014:
År 2014 – ingen serviceavgift, du betalar totalt 500 kr.
År 2015 – ingen serviceavgift, du betalar totalt 500 kr.
År 2016 – halva serviceavgiften, du betalar totalt 4 900 kr.
År 2017 – full serviceavgift, du betalar totalt 9 300 kr.

Pensionärer betalar halv serviceavgift från det år de fyller 60 år. Från och med det år du fyller 65 år betalar du ingen serviceavgift.