Kvinnans hälsa – med betoning på tiden före och efter graviditet

Kvinnans hälsa

– med betoning på tiden före och efter graviditet

Kvinnans och mannens fysiska förutsättningar är på många sätt likartade och skillnader uppträder snarare på individnivå än ur genusperspektiv. Kvinnan likväl som mannen kan vara kort eller lång, normalviktig eller över- respektive underviktig, vältränad eller otränad, rörlig eller stel etc. Men vissa förutsättningar skiljer oss åt för att kvinnan ska kunna ges möjlighet att bära och föda en ny individ. Tiden under och efter förlossning påverkar kvinnans fysiska och mentala hälsa. Kunskap om ändrade förutsättningar är avgörande för att kiropraktorn ska kunna ge ett säkert och effektivt omhändertagande.

Fredag 17 februari 2017
kl. 10:00 – 16:00, kursledare Elisabeth Storck Lindholm och Anne Christensson.

Lördag 18 februari 2017
kl. 9:00 – 15:00, kursledare Malin Stensland och Anders Grönqvist.

Kursen inleds med föreläsning om kvinnors hälsa med fokus på före och efter graviditet. Den viktökning som de flesta kvinnor genomgår under graviditeten inverkar på de fysiska och biomekaniska förutsättningarna och får i vissa fall även inverkan på det mentala välbefinnandet. Vi får en genomgång av den senaste forskningen kring fetma, de psykologiska aspekterna kring fetma samt samtalstekniker som är användbara vid behandling av patienter med fetma. Under dag två är kursen mer praktiskt inriktad på hur kiropraktorn kan effektivisera omhändertagande av kvinnan före och efter graviditet. Omhändertagandet innefattar anpassade rehabiliterings- och träningsråd samt lämpliga kiropraktiska behandlingsmetoder.

Kursen omfattar så väl teoretiska som praktiska avsnitt och tid kommer att ges för samtal kring intressanta patientfall.

Kursledare:
Elisabeth Storck Lindholm är förlossningsöverläkare, sektionschef på mödravårdscentral samt driver projektet Våga väga på Danderyd sjukhus.
Anne Christensson är utbildad fysioterapeut och kognitiv terapeut samt arbetar på Överviktscentrum i Stockholm läns landsting.
Malin Stensland är legitimerad kiropraktor med inriktning på träning och rehabilitering. Malin har lång erfarenhet av att behandla kvinnor under graviditet samt efter förlossning.
Anders Grönqvist är legitimerad kiropraktor, prorektor på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan samt sakkunnig på Metodrådet vid utvärdering av kiropraktisk behandling. Anders omfattande kliniska erfarenhet ger värdefull kunskap i praktiskt omhändertagande av specifika patientgrupper.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 3 200 kr
Icke medlemmar 5 200 kr (avgiften berättigar till 2000 poäng att användas vid erläggande av KFS avgifter under 2018)

Sista anmälningsdag är 1 februari, anmälan är bindande.
Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad.
Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Till formuläret