ETT PATIENTBESÖK

patientbesök-1

Hur går det till hos en kiropraktor?

1. Använd vårt medlemsregister för att boka in dig hos en legitimerad kiropraktor nära dig. Att en kiropraktor är medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige kan du se som en kvalitetsstämpel på att hen har en gedigen utbildning och följer föreningens etiska regler.

2. Väl på patientkliniken kan du få en hälsodeklaration att fylla i redan i väntrummet.

3. I mottagningsrummet kommer kiropraktorn att ställa frågor kring ditt nuvarande tillstånd, tidigare sjukdomar, skador samt medicinering för att kunna få en så bra helhetsbild som möjligt av ditt besvär.

4. Kiropraktorn gör en undersökning genom att bl a ta blodtrycket, undersöka rörlighet, reflexer och motorik.

5. Kiropraktorn undersöker dina leder och muskler för att avgöra vad som är orsaken till ditt besvär.

6. Utifrån ert samtal och undersökningen fastställer kiropraktorn en diagnos.

7. Diagnosen ligger sedan till grund för själva behandlingen. Kiropraktorn använder i första hand HVLA-manipulation som i vissa fall kompletteras med mjukdelsbehandling. Oftast får du rehabiliteringsövningar att göra hemma för att skynda på läkningen och minska risken för återkommande besvär.

8. Ett besök hos kiropraktorn behöver inte nödvändigtvis innefatta behandling. Kiropraktorn behandlar endast då kiropraktiska metoder är lämpliga att använda. I annat fall hänvisas du vidare till lämplig specialist.

9. En behandlingsplan upprättas och består vanligtvis av ett till fem besök. Återbesök kräver vanligtvis kortare tid.

10. Hela patientbesöket dokumenteras i din patientjournal.