BEHANDLINGSSTRATEGI

Behandlingsstrategi

Behandlingsstrategier – en text för vårdpersonal

Kiropraktorer är den största yrkesgruppen i världen där ledjustering är den centrala behandlingsmetoden. Dabbs et al uppskattade att kiropraktorer i USA utför ungefär 95% av alla justeringar.

Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med principer, som bygger på klinisk empiri och vetenskaplig evidens, kopplade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, profylaktiska åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten.

Kiropraktik fokuserar på att förbättra strukturen och funktionen av kroppen och dess relation till nervsystemet men även strukturens betydelse vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter. Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och remitterar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.

Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av bland annat av palpationstekniker där ändrade rörelsemönster, spänningstillstånd och plastiska förändringar kartläggs. Vid undersökningen försöker man förstå hur leder och muskler är koordinerade. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidsaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Kiropraktisk justering är en specifik intervention med kort hävarm, låg amplitud, hög hastighet och med kontrollerad kraft och riktning, utfört manuellt eller instrumentellt mot en specifik led. Den kiropraktiska justeringen forcerar leden förbi den elastiska barriären och in i det parafysiologiska utrymmet utan att överskrida den anatomiska barriären som kan leda till skada. Kavitationen (eg. ett ljudfenomen) som ofta hörs vid den kiropraktiska justeringen är förknippat med att rörelseomfånget har ökats.