Patientsidor

Välj den globala vårdformen kiropraktik för din rygg och nacke, välj en svenskutbildad legitimerad kiropraktor och du får omsorg och behandling med insyn och erkänt god kvalitet. Den Svenska kiropraktiken är säker och effektiv. Ordet kiropraktik kommer från grekiskan vilket fritt översatt betyder ”att utföra för hand” och som namnet ger uttryck av använder kiropraktorn sina egna händer för att undersöka och behandla dina besvär.

Vad behandlar kiropraktorn?

Symtom

De vanligaste besvären som behandlas är ryggont, huvudvärk, nackspärr och ischias men även idrottsskador, arbetsrelaterade besvär och ryggbesvär under graviditet behandlas av kiropraktorn.

Varför får jag ont?

De flesta ryggproblem uppstår i nacken eller i nedre delen av ryggen, korsryggen eller ländryggen. Det finns olika teorier om varför vi får ont i ryggen, t ex ojämn belastning, monotona arbetsuppgifter, dålig ergonomi, stress, psykisk ohälsa etc. En plötslig smärta kan många gånger vara svår att härleda. Du kan ha en skada som kroppen själv har hanterat med att kringliggande strukturer ”tar över” funktionen från en skadad led, ligament, muskulatur eller bindväv. En liten snedbelastning kan flera år senare utlösa en akut smärta.

Den självläkande kroppen

En funktionsstörning påverkar nervsystemet som i sin tur signalerar smärta. Den kiropraktiska undersökningen och behandlingen fokuserar på att komma fram till vilka funktioner som är nedsatta och återställa dem för att ge kroppen förutsättning att själv ta hand de smärtor och symtom som uppstått. Det är positivt att du snabbt kommer till en kiropraktor med ditt rygg- och nackbesvär, du undviker onödigt lidande och din rehabilitering går snabbare.

Varför får jag ont igen?

Orsaken till dina smärtor finns inte bara i kroppen. För att bryta det mönster som skapade problemen, kan kiropraktorn utforma rehabiliteringsprogram tillsammans med dig. Ergonomsk rådgivning som kan bestå i egen motion, personligt utformad stretching eller andra tips om nödvändiga förändringar i din livssituation. Allt för att den kiropraktiska behandlingen ska vara bestående.

Smärtan i sig är inte farlig

Den senaste forskningen kring rygg- och nackbesvär pekar på att vi i de flesta fall ska fortsätta att vara aktiva trots att det gör ont, givetvis utifrån egen förmåga och smärta. Aktivitet gör att din rygg och nacke läker snabbare och mer skonsamt än om du är helt sängliggande. Tala med din kiropraktor för råd kring din situation.

 

Vad händer hos kiropraktorn?

Vad händer under en behandling hos kiropraktorn?

Ett besök hos kiropraktorn innebär att du som patient upplever ett antal moment på vägen genom behandlingen för att i slutändan bli hjälpt från ditt problem.

Samtala med kiropraktorn

Det första besöket börjar med en noggrann intervju som ska belysa din sjukdomshistoria, eventuella mediciner och andra behandlingar som genomförts. Vidare är kiropraktorn lyhörd för symtom som bör behandlas av annan specialist. Även din livsstil, arbete och fritidsaktiviteter är viktig information för att kiropraktorn ska få ett helhetsintryck av din situation och möjlighet att tillgodogöra dig behandlingen.

Kiropraktorn undersöker

Här utför kiropraktorn en rad olika tester där resultatet tillsammans med din sjukdomshistoria vägs samman till en diagnos. Utifrån den informationen skapas en behandlingsplan tillsammans med dig som patient.

 

Alla säkra metoder

Kiropraktisk behandling innebär inte några häftiga eller påtvingade rörelser. Den vanligaste behandlingsmetoden kallas för manipulation eller justering och utförs med skonsamma handgrepp som riktas mot den led som inte fungerar normalt. Även andra metoder som mobilisering, töjning, triggerpunktsbehandling och en mångfald av olika mjukdelsbehandlingar kan förekomma.

Ovanligt med många behandlingar

Kiropraktisk behandling ger ofta god effekt tidigt i omhändertagandet. Beroende på din sökorsak varierar antalet behandlingar. Vanligtvis omfattar en behandlingsserie 3-5 besök.

 

Hur känns behandlingen?

Man behöver inte känna oro inför besöket hos kiropraktorn. En kiropraktisk behandling är mycket sällan förenat med smärta. Vanliga biverkningar efter behandling är en lokal ömhet, trötthet och sitter normalt i mellan 1-4 dagar efter vårdtillfället. Kontakta din kiropraktor om du har fler frågor eller klicka-in på rubriken ”vanliga frågor och svar”.