Forskning

KFS forskningsengagemang

KFS har i många år haft ett starkt intresse för den vetenskapliga utvecklingen inom kiropraktik och angränsande medicinska områden. Ett viktigt uttryck för detta är stödet till Skandinaviska Kiropraktorhögskolans (SKHS) forskningsavdelning. Organisationen anslår varje år ett forskningsanslag till SKHS med syftet att aktivt stödja kiropraktikens internationella vetenskapliga utveckling och även aktivt bidra till den kiropraktiska kunskapsutvecklingen i Sverige. Följande områden har prioriterats:

 • Normal och störd proprioception i relation till olika störningar och behandling
 • Olika ledstörningar i relation till olika behandlingsslag
 • Identifiering av undergrupper lämpade för kiropraktisk behandling
 • Studier av yrsel i relation till kontroll av nackmuskulaturen.
 • Balanskontroll och kroniska nacksmärtor.
 • Studier av facettledsfunktioner i relation till kontroll av nackmuskulatur.
 • Jämförelser av patientgrupper i norra, mellersta och södra Sverige.
 • Studieklimat bland grundutbildningsstudenter inom olika hälso- och sjukvårdsyrken
 • Kiropraktisk behandling av höftledsartros
 • Integration och vårdsamverkan vid support av elitidrottare
 • Kiropraktisk HVLA-manipulation vid nedsatt rörlighet av talocruralleden

Vision

KFS har antagit en forskningsstrategi med följande huvudmål:

 • Att medverka i, stödja och främja högkvalitativ kiropraktisk forskning och forskning relaterad till kiropraktik.
 • Att stimulera till att resultaten från projekt som stöds av KFS publiceras i internationella, vetenskapligt granskade tidskrifter.
 • Att förmedla och nyttiggöra kiropraktisk och kiropraktiskt relaterad forskning genom att göra den lätt åtkomlig och tillgänglig för våra medlemmar, övrig hälso- och sjukvård samt allmänhet.

Evidensbaserad vårdform

Med begreppet ”evidens” menas att det finns vetenskapligt stöd för att en behandlingsmetod är effektiv och säker. Kiropraktiken har, liksom läkarvetenskapen, utvecklats snabbt under 1900-talet och det finns nu vetenskapligt belägg för kiropraktisk behandling. Ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter har granskat manipulationsbehandling och funnit bevis för effektivitet och säkerhet.
Kliniska riktlinjer
Allmänna kliniska riktlinjer till allmän hälso- och sjukvård har publicerats av ett flertal multidisciplinära, oberoende expertgrupper. KFS har en central uppgift att omsätta den vetenskapliga utvecklingen till den kliniska kiropraktiska vardagen. KFS arbetar därför med att utveckla och anpassa kliniska riktlinjer för vård och omhändertagande av akuta och kroniska rygg- och nackbesvär i enlighet med modern evidensbaserad vetenskap för bästa säkerhet och effektivitet.

Oberoende vetenskapliga rapporter och tidsskrifter

 • 1990: Low back pain of mechanical origin: randomised comparison of chiropractic and hospital outpatient treatment, British Medical Journal
 • 1992: Spinal manipulation for Low-Back pain. Annals of Internal Medicine.
 • 1994: Clinical Practice Guideline – riktlinjer för akuta ländryggsbesvär, AHCPR
 • 1998: Enhanced chiropractic coverage under OHIP as a means of reducing health care costs, attaining better health outcomes and achieving equitable access to health services. University of Ottawa
 • 1999: Statens Institut for Medicinsk Teknologi-vurdering. (DIHTA), Danmark: ”Ondt i ryggen”
 • 2000: Statens Institut för Medicinsk Utvärdering. (SBU) ”Ont i ryggen, ont i nacken”
 • 2001: Duke University Evidence-based Practice Center: ”Behavioral and Physical Treatments for Tension-Type and Cervicogenic Headache”
 • 2003: Australiens National Health and Research Council: “Evidence- Based Management of Acute Musculoskeleteal Pain”
 • 2004: Cochrane institute ”Manipulation and Mobilisation for Mechanical Neck Disorders”
 • 2005: European Commision Cost Action B13: ”Low back pain: Guidelines for its management”
 • 2002-2006 BackpainEurope.org “COST B13-Low Back Pain: Guideline for it´s management”
 • 2007 Cochrane ”Conservative management of mechanical neck disorders: a systematic review”
 • 2008 Neck Pain Task Force (Bone & Joint Decade),”Treatment of Neck Pain: Noninvasive Interventions”
 • 2008”Chiropractic management of low back pain and low back-related leg complaints: a literature synthesis”
 • 2009 National Institute for Health and Clinical Excellence “Clinical guidelines CG88”
 • 2009 “Manipulative therapy for lower extremity conditions: expansion of literature review”
 • 2009 “A model framework for patient safety training in chiropractic; a literature synthesis”
 • 2009 Neck Pain Task Force (Bone & Joint Decade) “Clinical practice implications of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and its associated disorders”
 • 2010 Cochrane “Manipulation or Mobilisation for Neck Pain”
 • 2010 Cochrane “Combined chiropractic interventions for low-back pain”
 • 2010”Effectiveness of manual therapies: the UK evidence report”
 • 2010 “The Chiropractic Hospital-based Interventions Research Outcomes (CHIRO) study: a randomized controlled trial on the effectiveness of clinical practice guidelines in the medical and chiropractic management of patients with acute mechanical low back pain”
 • 2011”Does maintained Spinal manipulation therapy for chronic non-specific low back pain result in better long term outcome?”
 • 2011”Systematic review of clinical trials of cervical manipulation: control group procedures and pain outcomes”
 • 2011 Cochrane ”Spinal manipulative therapy for chronic low-back pain”
 • 2011 ”Cost-effectiveness of guideline endorsed treatments for low back pain: a systematic review”
 • 2011 “Evidence-Based Guidelines for the Chiropractic Treatment of Adults With Headache”
 • 2011 ”Is chiropractic paediatric care safe? A best evidence topic”
 • 2011 ”Manipulative Therapy for Shoulder Pain and Disorders: Expansion of a Systematic Review”

 

Tidskrifter

Forskning