Hälsa, kost och träning

Hälsa, kost och träning

– unikt tillfälle att fördjupa, eller friska upp kunskaper

Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, disputerade vid institutionen för fysiologi och farmakologi på KI, hjälper oss att värdera nya rön kring träning och nutrition. Kursen utgår från forskningsbaserade beprövade kunskaper och rekommendationer, till exempel FYSS. Tack vare gedigen forskningsbakgrund och erfarenhet av undervisning håller sig föreläsarna uppdaterade om de senaste forskningsrönen och hur de kan presenteras på ett för patienten lättillgängligt sätt.

Med kunskaper från kursen kommer du att kunna ge dina patienter värdefulla och uppdaterade råd om hälsa, fysisk aktivitet och kost.

Fredag 30 januari 2015
14:00 Introduktion
14:15 Träningsfysiologi
15:30 Kaffe/te och frukt
15:45 Inaktivitet och dess koppling till ohälsa
17:00 Avslutning

Lördag 31 januari 2015
09:00 Näringsfysiologi
10:15 Kaffe/te och smörgås
10:30 Kroppssammansättning
12:00 Lunch
12:45 Starkare och friskare med bra kost
14.00 Fet och vältränad eller smal och otränad, hur påverkar det vår hälsa?
15:00 Kaffe/te och frukt
15:15 Gruppdiskussioner om aktuella ämnen så som förbränning och kosttillskott.
Hur vet vi vilken information som är sann? Reflektioner över löpsedlar, bloggar osv.
16:30 Sammanfattning
17:00 Avslutning

Kursledare:
Maria Ahlsén är biokemist från Stockholms Universitet och har på institutionen för fysiologi och farmakologi på Karolinska Institutet skrivit en licentiatavhandling som handlar om insulin och diabetes och en doktorsavhandling som handlar om insulinliknande tillväxtfaktorer. Maria är även dipl. Kostrådgivare och löpcoach.

Jessica Norrbom är molekylärbiolog från Stockholms Universitet och har doktorerat på Karolinska Institutet, institutionen för fysiologi och farmakologi, med en avhandling som handlar om hur musklerna anpassar sig till träning. Dessutom är Jessica Lic. Personlig Tränare och Mamma BootCamp®-instruktör.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 2 400 kr, rabatt 200 kr för medlemmar i KFS Idrottssektion
Icke medlemmar 3 200 kr

Anmälan görs via formuläret senast den 18 december 2014, platstillgången är begränsad. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Vid frågor kontakta kfskansli@kiropraktik.com

Till formuläret