Geriatrikprogrammet

Geriatrikprogrammet

Vi blir allt äldre och redan idag föds barn som kommer att leva en bit över 100 år. En åldrande befolkning ställer andra krav på samhället och hälso- och sjukvården än de vi är utbildade och vana att hantera. Multisjukdom, demens och livskvalité är några av de begrepp som ställs under lupp men också förebyggande och rehabiliterande åtgärder. Vi vet att fysisk aktivitet är viktig oavsett ålder men hur anpassar vi den efter de senaste forskningsrönen så att den blir effektiv och säker. Även det kiropraktiska omändertagandet behöver anpassas efter patientens ålder; programmet syftar till att besvara frågan ”Hur”?

Programmet omfattar fyra delkurser som löper under 2018. Kurserna kommer att hållas i Skandinaviska Kiropraktorhögskolans och Karolinska Institutets lokaler på KI campus Solna.

Nedan följer en kort presentation av delkurserna. Läs gärna mer om våra kunniga kursledare genom att klicka på deras namn.

Delkurs 1
9 – 10 februari 2018, Allt fler blir allt äldre. Kursen fokuserar på det friska åldrandet och om sjukdom hos äldre. Med ökad ålder blir bland annat kroniska sjukdomar som påverkar funktionsförmågan vanligare. För kiropraktorer innebär det allt fler patienter i denna ålderskategori och större krav på kunskap om åldringsprocessen. Kursledare är Sölve Elmståhl, professor i geriatrik och klinikchef på Geriatriska kliniken i Malmö.

Delkurs 2
26 – 27 maj 2018, Kiropraktisk omhändertagande av äldre. Kursen är inriktad på hur kiropraktorn på ett säkert och effektivt sätt kan möta de äldre patienternas behov. Vi går igenom diagnosticering och behandling och både teoretiska och praktiska moment ingår i kursen. Kursledare är Lisa Killinger, kiropraktor samt lärare och forskare i geriatrik och radiologi vid Palmer College of Chiropractic.

Delkurs 3
23 – 24 november 2018, Fysisk aktivitet hos äldre. Fysisk aktivitet har en stor betydelse för livskvaliteten, så även hos äldre. Kursen går igenom den senaste forskningen och hur denna kan användas kliniskt. Vi kommer även att gå igenom praktiska övningar speciellt anpassade till äldre. Kursledarna är specialister och forskare på området. Närmare presentation av kursledarna kommer under våren.

Delkurs 4
25 – 26 januari 2019, Multisjukdomar med inriktning på demens. Demens är inte en sjukdom utan en diagnos som kan ha sitt ursprung i olika sjukdomar och skador. Kursens fokuserar på hur vi möter och förhåller oss till äldre multisjuka patienter och patienter med demensproblematik. Kursledarna är specialister och forskare på området. Närmare presentation av kursledarna kommer under våren.

Pris
Kursavgift inkl. förtäring 5200 kr per delkurs.
KFS medlemmar erhåller rabatterat pris à 3200 kr per delkurs.

Platstillgången till programmet är begränsat. Det finns tyvärr ingen möjlighet att delta i enskilda delkurser. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Sista anmälningsdag är 30 november 2017, anmälan är bindande. Platsen får efter överenskommelse med kansliet överlåtas.

Kursdeltagare på Skandinaviska Kiropraktorhögskolans fort- och vidareutbildningar som betalar full kursavgift erhåller bonuspoäng. Bonuspoäng beräknas enligt: en bonuspoäng motsvarar en krona. Bonuspoäng kan användas som betalning av medlems- och serviceavgifter i KFS under det nästkommande året men förfaller därefter.

Vid frågor kontakta i kfskansli@kiropraktik.com

Till formuläret