Fristående kurs i smärta

Fristående kurs

-i smärta och diskogena tillstånd

Karin inledde vårt smärtprogram i våras med en mycket uppskattad föreläsning om smärta och placebo. Många som inte hade möjlighet att delta i denna kurs har hört av sig och undrat om vi inte kan erbjuda ytterligare tillfällen att ta del av Karins forskning och kunskaper på området. Nu är Karin tillbaka med en intressant heldag.

Den andra dagen vigs åt föreläsare från Motion Palpation Institute, MPI, som ger en koncentrerad teoretisk och praktisk föreläsning om ”The Disc”.

Lördag 21 november 2015
Kl. 10:00 – 17.00, plats Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, kursledare Karin Jensen.

Mycket händer inom forskning på smärta och placebo. Karin kommer att guida oss in i hjärnans aktiviteter och hur smärta kan manifesteras i olika smärtmönster. Ju större förståelse vi får för smärtmekanismernas funktioner desto bättre möjligheter har vi att effektivisera behandling av smärtpatienter. Karins fokus kommer att vara på långvarig ländryggssmärta. Karin kommer även att fördjupa våra kunskaper om placebo. Vad är egentligen placebo och kan den tas tillvara för att effektivisera behandling.

Karin Jensen är legitimerad psykolog som disputerade vid Karolinska institutet med en avhandling om hjärnans smärtmekanismer. Hon arbetar i den internationellt erkända smärt- och placeboforskaren Ted Kapchuks grupp vid Harvard University i Boston. Karin är även knuten till Osher Centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet

Söndag 22 november 2015, MPI

Kl. 09:00 – 16:00, plats Skandinaviska Kiropraktorhögskolan, kursledare från MPI.

The disk ingår i MPI Masters Series. Många har redan stiftat bekantskap med MPIs pedagogiska och entusiasmerande kursledare. I fokus denna dag är undersökning och diagnostisering av diskogen smärta som i sin tur leder oss till val av behandlingsmetoder så som HVLA-manipulation och rehabilitering. Som kiropraktor är man väl medveten om att smärta sällan är lokalt betingad och i kursen kommer analyser av the kinetic chain att utgöra grunden för patientomhändertagande. Instruktörer denna dag är Mark King och Tom Lotus.

Motion Palpation Institute, MPI.

Institutet grundades 1981 av kiropraktorerna Leonard Faye och David Petersen. Institutets målsättning är att förmedla kunskap om kiropraktisk undersökning och behandling med bevisad klinisk effekt. Institutet framhåller vikten av forskning som grund för utveckling av kiropraktisk undersöknings- och behandlingsmetodik.

Kursavgift inkl. förtäring:

KFS medlemmar 3 400 kr
Icke medlemmar 5 900 kr

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan. Sista anmälningsdag är 1 november, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret