Fristående kurs The Shoulder

Fristående kurs

– The Shoulder

Funktionen i axel och skuldra är framför allt beroende dess ligament och muskler för sin stabilitet, men också av kringliggande mjukdelsstrukturer. På kursen kommer skuldergördeln att analyseras i relation till ryggrad och extremiteter för att därigenom belysa möjligheterna till effektiv behandling. Kursen fokuserar på dysfunktioner relaterade till såväl arbets- som idrottskador.

Söndag 13 mars 2016, kl. 09:00 – 16:00, kursledare Mark King och Corey Campbell.

The Shoulder ingår i MPI Masters Series och omfattar hela det kiropraktiska omhändertagandet. Efter genomgång av skuldergördelns biomekanik fortsätter kursledarna med funktionsundersökning och ortopediska tester. Även röntgenundersökning kommer att diskuteras. Behandlingsavsnittet innefattar såväl manipulationstekniker som mjukdelsbehandling och rehabilitering.

Motion Palpation Institute, MPI
Institutet grundades 1981 av kiropraktorerna Leonard Faye och David Petersen. Institutets målsättning är att förmedla kunskap om kiropraktisk undersökning och behandling med bevisad klinisk effekt. Institutet framhåller vikten av forskning som grund för utveckling av kiropraktisk undersöknings- och behandlingsmetodik.

Kursavgift:
KFS medlemmar 1800 kr
Icke medlemmar 2 900 kr
Obs! I priset ingår ingen förtäring eller fika. Det går att köpa kaffe/te och smörgås på plats.

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan. Sista anmälningsdag är 29 februari, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret