FORSKNINGSVISIONER

Målen med Kiropraktiska Föreningen i Sveriges, KFS, forskningssatsning är:

  Att medverka i, stödja och främja högkvalitativ kiropraktisk forskning och forskning relaterad till kiropraktik.
  Att stimulera till att resultaten från projekt som stöds av KFS publiceras i internationella, vetenskapligt granskade tidskrifter.
  Att förmedla och nyttiggöra kiropraktisk, och kiropraktiskt relaterad, forskning genom att göra den lättåtkomlig och tillgänglig för våra medlemmar, övrig hälso- och sjukvård samt allmänhet.