FORSKNINGSSTÖD

Följande områden prioretaras när Kiropraktiska Föreningen i Sverige, KFS, tar beslut om forskningsstöd:

  Basforskning med syfte att öka förståelsen för verkningsmekanismer bakom manipulation.
  Pedagogik med fokus på manuell behandling.
  Effekter av HVLA-manipulation på smärtpatienter med fokus subgrupper.
  Kostnadsberäkningar av ett kiropraktiskt omhändertagande.
  Registerstudier.