EVIDENSBASERAD VÅRDFORM

Med begreppet ”evidens” menas att det finns vetenskapligt stöd för att en behandlingsmetod är effektiv och säker. Kiropraktiken har, liksom läkarvetenskapen, utvecklats snabbt under 1900-talet och det finns nu vetenskapligt belägg för kiropraktisk behandling. Ett stort antal vetenskapliga forskningsrapporter har granskat manipulationsbehandling och funnit bevis för effektivitet och säkerhet.

Allmänna kliniska riktlinjer till allmän hälso- och sjukvård har publicerats av ett flertal multidisciplinära, oberoende expertgrupper. KFS har en central uppgift att omsätta den vetenskapliga utvecklingen till den kliniska kiropraktiska vardagen. KFS arbetar därför med att utveckla och anpassa kliniska riktlinjer för vård och omhändertagande av akuta och kroniska rygg- och nackbesvär i enlighet med modern evidensbaserad vetenskap för bästa säkerhet och effektivitet.