Belastningssmärta utifrån ett biomekaniskt perspektiv

– delkurs två i smärtprogrammet

Belastningssmärta är en vanlig orsak till besvär i rörelseapparaten. För att förstå och kunna förebygga belastningssmärtans uppkomst krävs kunskaper om krafters och rörelsers påverkan på kroppen. Kursen ger en ökad kunskap till grund för kiropraktorns biomekaniska analys vid belastningssmärtor i rörelseapparaten. Efter kursen kommer du att ha en större förståelse för dina patienters besvär och symptom i rörelseapparaten.

Fredag 9 oktober 2015
Kl. 10:00 – 17.00, plats Skandinaviska Kiropraktorhögskolan kursledare Mattias Lüppert.
Biomekanik förklarar sambandet mellan kroppens anatomiska och fysiologiska funktioner och naturens grundlagar. När vi rör oss gör vid det i samspel med och under påverkan av krafter från vår omvärld. För att kunna analysera rörelsemönster och potentiella skademekanismer måste vi förstå vilka faktorer som inverkar. Mattias kommer att fokusera på den biomekaniska analysen utifrån ett kliniskt perspektiv.

Lördag 10 oktober 2015
Kl. 9:00 – 17.00, plats Motoriklaboratoriet på Astrid Lindgrens barnsjukhus kursledare Lanie Gutierrez-Farewik samt gruppdiskussioner på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan under ledning av Anders Grönqvist.
Vid motoriklaboratoriet på Astrid Lindgrens Barnsjukhus genomförs gånganalyser på både barn och vuxna. Här finns en samlad kompetens inom neuroortopedi, ortopedi, reumatologi, biomekanik samt sjukgymnastik. Aktiv forskning, både patientnära och metodutveckling, ingår som en del i verksamheten. Lanie kommer att visa och förklara hur mätningar går till och vilka möjligheter som finns att diagnostisera patienter i ett avancerat motoriklaboratorium. För att deltagarna ska få möjlighet till aktivt deltagande kommer föreläsningen att ges i mindre grupper. Deltagarna kommer också att diskutera patientfall och behandlingsstrategier under ledning av kiropraktor Anders Grönqvist.

Kursledare:
Mattias Lüppert är legitimerad kiropraktor. Mattias undervisar i Klinisk biomekanik på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och är även handledare på skolans patientklinik. Mattias är kliniskt verksam kiropraktor i Göteborg.

Lanie Gutierrez-Farewik är disputerad på KI med forskningsområdet; biomekanik och rörelseanalys hos barn och vuxna med funktionshinder, experiment och modellering/simulering. Lanie är docent i Människans rörelsemekanik på KTH och verksam på både KTH och KS. Hon undervisar dessutom på Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 3 200 kr
Icke medlemmar 5 200 kr

 Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Anmälda till Smärtprogrammet är garanterade plats på kursen, men måste anmäla sig till varje delkurs.  Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Sista anmälningsdag är 25 september, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret