Smärtprogrammet delkurs 4

The Shoulder

– delkurs fyra i smärtprogrammet

Funktionen i axel och skuldra är framför allt beroende dess ligament och muskler för sin stabilitet, men också av kringliggande mjukdelsstrukturer. På kursen kommer skuldergördeln att analyseras i relation till ryggrad och extremiteter för att därigenom belysa möjligheterna till effektiv behandling. Kursen fokuserar på dysfunktioner relaterade till såväl arbets- som idrottskador.

Fredag 11 mars 2016, kl. 10:00 – 17.00, kursledare Mark King och Corey Campbell.

Lördag 12 mars 2016, kl. 9:00 – 15.00, kursledare Mark King och Corey Campbell.

The Shoulder ingår i MPI Masters Series och omfattar hela det kiropraktiska omhändertagandet. Efter genomgång av skuldergördelns biomekanik fortsätter kursledarna med funktionsundersökning och ortopediska tester. Även röntgenundersökning kommer att diskuteras. Behandlingsavsnittet innefattar såväl manipulationstekniker som mjukdelsbehandling och rehabilitering.

Kursen omfattar så väl teoretiska som praktiska avsnitt och tid kommer att ges för samtal kring intressanta patientfall.

Kursledare:
Mark King och Corey Campbell från Motion Palpation Institute, MPI. Institutet grundades 1981 av kiropraktorerna Leonard Faye och David Petersen. Institutets målsättning är att förmedla kunskap om kiropraktisk undersökning och behandling med bevisad klinisk effekt. Institutet framhåller vikten av forskning som grund för utveckling av kiropraktisk undersöknings- och behandlingsmetodik.

Kursavgift inkl. förtäring:
KFS medlemmar 3 200 kr
Icke medlemmar 5 200 kr

Anmälan görs via formuläret, platstillgången är begränsad. Anmälda till Smärtprogrammet är garanterade plats på kursen, men måste anmäla sig till varje delkurs. Klicka på knappen nedan för att göra din anmälan.

Sista anmälningsdag är 26 februari, anmälan är bindande.

Vid frågor kontakta info@kiropraktik.com

Till formuläret