MEDLEMSKAP

medlemsskap2

Välkommen till din branschorganisation!

Genom att gå med i Kiropraktiska Föreningen i Sverige blir du medlem i Sveriges största och äldsta branschorganisation för legitimerade kiropraktorer. Du får tillgång till ett värdefullt nätverk med gedigen erfarenhet samt en möjlighet att påverka framtiden för svensk kiropraktik.

Som medlem i föreningen får du:

En profil på föreningens hemsida där din verksamhet presenteras tillsammans med kontaktuppgifter.
Tillgång till kvalitetssäkrings- och ledningssystem för kiropraktorer (KvK).
Tillträde till kvalificerad fort- och vidareutbildning i samarbete med Skandinaviska Kiropraktorhögskolan.
Prisvärd grundförsäkring genom Adekvat Försäkring, med möjlighet att teckna olika tilläggsförsäkringar som t ex sjukavbrottsförsäkring och praktikförsäkring.
Stöd i kontakter med myndigheter, organisationer och media.
Möjlighet till juridisk rådgivning.
Nyhetsbrev med information om upphandlingar, aktuell forskning, medicinska nyheter med mera.

Vem kan bli medlem?

Medlem i Kiropraktiska Föreningen i Sverige kan endast den bli som utexaminerats och godkänts vid Skandinaviska Kiropraktorhögskolan eller motsvarande kiropraktorutbildning samt innehar av Socialstyrelsen utfärdad legitimation eller genomgår praktisk tjänstgöring.

Medlemsavgifter

Avgifter för företagare
Medlemsavgift: 500 kr/år
Serviceavgift: 916 kr/mån inkl. moms

Avgifter för anställda
Medlemsavgift: 408 kr/mån

Reducerad avgift
Det år som du erhåller ditt slutbetyg från kiropraktorutbildningen samt de två nästkommande åren betalar du endast medlemsavgift 500 kr/år.
Under det fjärde året betalar du medlemsavgift samt halv serviceavgift om du är företagare, alternativt halv medlemsavgift om du är anställd.
Från det femte året utgår inga rabatter på medlems- och serviceavgift.

Exempel för företagare, vid examensår 2016:
År 2016 – ingen serviceavgift, du betalar totalt 500 kr.
År 2017 – ingen serviceavgift, du betalar totalt 500 kr.
År 2018 – ingen serviceavgift, du betalar totalt 500 kr.
År 2019 – halva serviceavgiften, du betalar totalt 4 900 kr.
År 2020 – full serviceavgift, du betalar totalt 9 300 kr.

Pensionärer betalar halva serviceavgiften från det år du fyller 60 år. Från och med det år du fyller 65 år betalar du ingen serviceavgift.

Så blir du medlem

Om du vill bli medlem kan du kontakta oss via webbformuläret under kontaktfliken eller mejla oss på kfskansli@kiropraktik.com så hjälper vi dig.