Smärtprogrammet

Vidareutbildningsprogram i smärta Smärtprogrammet omfattar sex delkurser med start april 2015 och fortlöper till april 2016. För att erhålla diplom behöver man delta i minst fem av delkurserna. Programmet är endast tillgängligt för KFS medlemmar och kostar 3… Read More

Smärtprogrammet – delkurs 1

Psykologiska aspekter på smärta och smärtbehandling – en delkurs i smärtprogrammet Inom kort kommer du att få en presentation av ett ettårigt vidareutbildningsprogram inom smärta. Programmet omfattar totalt sex delkurser och för att erhålla diplom krävs närvaro vid… Read More

Hälsa, kost och träning

Hälsa, kost och träning – unikt tillfälle att fördjupa, eller friska upp kunskaper Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, disputerade vid institutionen för fysiologi och farmakologi på KI, hjälper oss att värdera nya rön kring träning och nutrition. Kursen… Read More

Hem

Lorem Ipsum är en utfyllnadstext från tryck- och förlagsindustrin. Lorem ipsum har varit standard ända sedan 1500-talet, när en okänd boksättare tog att antal bokstäver och blandade dem för att göra ett provexemplar av en bok. Lorem ipsum har… Read More